Bestuursmededelingen februari 2018

11 februari 2018 door Liesbeth

gebruikersovereenkomst
Het VDO-bestuur heeft twee keer met Ik & Zorg gesproken over de gebruikersovereenkomst. De eerste keer was de gemeente daarbij aanwezig. De gemeente is de eigenaar van het dorpshuis en als derde partij bij de overeenkomst betrokken. Zij zorgt voor de juiste juridische formuleringen. VDO en Ik & Zorg bepalen wat er in de gebruikersovereenkomst moet staan. Daar is de tweede keer op 9 januari over gesproken. Beide partijen hadden vooraf een lijstje opgesteld wat zij graag geregeld wilden zien. Dat kwam grotendeels overeen, zodat we snel klaar kwamen. Zoals afgesproken tijdens de algemene ledenvergadering wordt de lijst voorgelegd aan de leden. Dit gebeurt tijdens de bijeenkomst die wordt georganiseerd zodra duidelijk is wanneer Ik & Zorg het schoolgedeelte gaat kopen. Leden kunnen dan nog op- en aanmerkingen maken. Daarna wordt de lijst definitief gemaakt en wordt hij in de gebruikersovereenkomst opgenomen.

Bestuursmededeling federatieve stichting
Dinsdag 6 februari is er in het dorpshuis een bijeenkomst over een federatieve stichting voor dorpshuizen. Aanwezig waren de gemeente Eemsmond, de 9 afgevaardigden van dorpshuizen in Eemsmond en de Vereniging Kleine Dorpen Groningen. Ineke Kalteren van de gemeente heeft verteld over haar ervaringen met een federatieve samenwerkingsverband. Zij woont in Friesland en is zelf bestuurslid van een dorpshuis wat onderdeel maakt van zo’n stichting. Elke dorpsvereniging of stichting blijft zelf eigenaar van het dorpshuis. Iemand van het bestuur zit ook in het bestuur van de federatieve stichting. Deze stichting regelt het groot onderhoud van de panden van de aangesloten dorpshuizen, stelt daarvoor een begroting op en maakt afspraken met de gemeente over de jaarlijkse subsidie. Maar het is ook mogelijk om andere zaken via de stichting te regelen, zoals de verzekering of onderhoudscontracten. Omdat de stichting een grotere partij is, ben je dan vaker goedkoper uit. En tot slot biedt de stichting de mogelijkheid om kennis en kunde uit te wisselen. Dan kan over interne zaken gaan als ledenwerving voor een bestuur of om externe zaken als het meepraten met de gemeente.
Gemeente Eemsmond wil graag dit jaar experimenteren met een dergelijke aanpak. De avond stond in het teken van informatie geven. Op het eind is gepeild wie eventueel mee wil werken aan een pilot. Vijf dorpshuizen hebben positief gereageerd. Het bestuur van VDO is daar een van.
Subsidie-aanvraag beamer
De huidige beamer is hoognodig aan vervanging toe. Zelfs met de gordijnen dicht is het licht te zwak om echt te genieten van de beelden. Het scherm is ook stuk. Om het omlaag te krijgen moest Erik op de schouders van Louis gaan staan. Kortom tijd voor een nieuwe beamer, scherm en kabel. Hiervoor is op de valreep nog subsidie aangevraagd bij het Loket Leefbaarheid, wat leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied ondersteunt. De bodem van de subsidiepot is in zicht dus het was zaak er snel bij te zijn. We hopen binnenkort te kunnen laten weten dat we de beamer en het scherm hebben gekocht.

NL Doet; Voorjaarsschoonmaak dorpshuis + dorpsmaaltijd
Ook dit jaar doet VDO weer mee met NL Doet. Op zaterdag 10 maart is er een grote schoonmaaksactie van het dorpshuis. Daarna gaan we met elkaar lekker eten. We zoeken vrijwilligers voor zowel de schoonmaak als het koken. Deze dag wordt mogelijk gemaakt dankszij subsidie van het Oranjefonds.

Geplaatst in Algemeen nieuws

Advertenties