Voorlichting

24 november 2018 door Liesbeth

Er waren ongeveer 15 mensen aanwezig bij de voorlichting over de status van het dorpshuis, en de mogelijkheden van duurzaamheid.

DSC02190

Half oktober was het laatste contact met de gemeente over eventuele aankoop van het dorpshuis. Het bestuur heeft de gemeente laten weten dat dit geen optie is. Het dorpshuis zal worden gehuurd. De gemeente is nu aan zet om een en huurovereenkomst op te stellen. Naast huur zal straks ook gas, water en licht betaald moeten worden.

Om de kosten hiervan zo veel mogelijk te beperken wordt er subsidie aangevraagd om het dorpshuis duurzamer te maken. De aanvraag moet uiterlijk 1 december binnen zijn. Er wordt subsidie gevraagd voor het aanpassen van de verlichting, een warmtepomp en zonnepanelen. De gemeente kan, ondanks het in bezit hebben van het dorpshuis, dit niet aanvragen. Om de kosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden, wordt straks wel ook eigen inzet van de dorpsbewoners gevraagd.

Mocht dit allemaal lukken, kan er in de loop van volgend jaar gekeken worden naar de mogelijkheden van het oprichten van een coöperatie in het kader van energie neutraal.

Tevens werd hier gemeld dat de bewoners van de Paaptilsterweg bij de gemeente hebben gevraagd om de weg als 30 kilometerzone in te stellen. Ook zullen dan snelheidsremmende halve cirkels worden gemaakt in de weg. Nader bericht hier te vinden: bewonersinitief paaptilsterweg 1.0.

 

Geplaatst in Algemeen nieuws

Advertenties