jaarvergadering VDO over 2018

26 januari 2019 door Liesbeth

Op vrijdagavond, met het gevaar voor ijzel in de lucht hangend, is om 20.06 ( na binnenkomst van Sietse), de jaarvergadering van start gegaan.

_DSC24649_1280 (1)

Aanwezig waren het voltallig bestuur (Louis, Eric, Martijn, Gerrit en Paul) en verder Sietse, Bouke, Yes, Gea, Eric, Marja, Leo, Liesbeth, Arne Jan, Frans, Ina, Vera, Johannes, Geurt, Ad, Linda en Tim.

 

Tim leest de notulen

Tim leest de notulen

 

Er werd gestart met een minuut stilte voor Lammie, Ingrid en Jim-David. Drie leden van de vereniging en onderdeel van onze (piepkleine) maatschappij, die het afgelopen jaar zijn overleden.

In het verslag van de vorige jaarvergadering werden alleen de naam van Bouke (Bauke) en Yolande (Jolande) aangepast.

De dorpsvisie is in het afgelopen op papier gezet. Het is een zogenaamd “levend”  document, dus achterhaald op het moment van uitgave. Maar goed, dat moment is nog niet aangekomen: vanwege de AVG moet er eerst toestemming gevraagd worden aan degenen die herkenbaar op de foto zijn gekomen.

Het dorpshuis zal niet worden aangekocht, beetje duur voor ons, dus zullen we het gaan huren. Ook werd hier voorgelegd het voorstel om de prijzen te verhogen. Uiteindelijk werd besloten tot een verhoging van alle consumpties naar 1,25 en voor wijn zal 1,50 moeten worden betaald.

En ja, die privacy, de AVG. Het document ligt, voor de liefhebber, ter inzage in het dorpshuis.

De secretaris las de verschillende activiteiten uit het afgelopen jaar voor. En de penningmeester liet zien dat we een klein verlies hebben geleden van ongeveer 160 euro. De kascommissie (Bouke en Marja) zijn er, met Gerrit, druk mee geweest. Maar nu is er een soort van “nulmeting”. Gelukkig is Bouke volgend jaar ook nog in de kascommissie, dan met Sietse (terug op ol’stee).

Louis is afgetreden uit het bestuur, en is bedankt met een prachtig boek van VDO voor bewezen diensten in de afgelopen drie jaar, of waren het er vier? Helaas heeft zich (nog) geen nieuw bestuurslid aangemeld. Dat kan dus nog!!!

_DSC24629_1280

Arne Jan, nieuw in de “driehoek commissie”, vertelde over de stand van zaken. Het heeft een tijdje stil gelegen, maar omdat de gemeente de verzekering betaalt, wordt (met een nieuwe producent) verder doorontwikkeld.

Bij het agendapunt over de krant werd door Marja uitgebreid stilgestaan bij het pensioen als hoofdredactuer van Frans. Na 28 jaargangen en 115 nummers is hij er mee gestopt. Aangezien hij al erelid is, en ook al geridderd, konden we gezamenlijk alleen nog een bon geven. Maar hij was wel blij!

_DSC24619_1280

De bardienst wordt in de toekomst door een wat groter aantal “setjes” gedaan. We zoeken nog naar een nieuwe maat voor Paul omdat Gijs en Gees voortaan samen tijdens de jam-sessies dienst draaien. Met nadruk wordt gevraagd om weer “gewoon” schoon te maken na de bardienst: wc, keuken, zuigen, dweilen. En wees voorzichtig, want soms is er kapot glas in de spoelbak. Niet meer doen alsjeblieft.

De joker was voor Paul, die tijdens de bingo dacht dat de hele kaart vol moest. Maar dat was niet zo…..

_DSC24624_1280

Tijdens de rondvraag:

Arne Jan zegt dat het huis waarschijnlijk voor de zomer klaar is, en hij wil zich nog eens verontschuldigen voor de overlast.

Frans vertelt dat de jaargang, na het nummer van februari, verschuift naar 29.

Linda en Yes gaan voor de Kerst een middag organiseren voor het maken van kerststukjes.

Linda wil op 2 maart een carnavalsmiddag organiseren.

Eric vertelt dat waarschijnlijk eind maart alle appartementen klaar zullen zijn, nu woont er al een bewoonster, binnenkort volgt de tweede. Daarna volgt een grote opening!

Bouke vraagt of de koffie en thee de volgende keer wel weer in gewone kopjes kan worden geschonken, bij het quiltfestival, nu waren het plastic bekertjes. Dat voelde erg kaal en ongastvrij.

Sietse vroeg over welk meubilair zal worden aangeschaft met behulp van subsidie. Gekeken wordt naar “kroegmeubilair” om het allemaal gezelliger te maken. Frans en Yes willen wel proefzitten.

De kamerschermen van Koert, wat doen we er mee? Besloten wordt dat gekeken wordt met een aantal mensen over hoe de ruimte in te richten zodat het gezellig wordt. De schermen worden hier in meegenomen. Duidelijk was dat de meerderheid van mening is dat ze moeten blijven, en gebruikt moeten worden. In dit gesprek kwam trouwens ook de roep om een “gezelligere” kapstok naar voren.

Tja, en het spel. Gemaakt door Liesbeth, een introspel. Dan weet je het wel. Muziek uit een bepaalde periode, vier verschillende talen. Moeilijk?

_DSC24663_1280

Maar Arne Jan kon dit alles het beste volgen. Voor een eventuele tie was er nog een 21e nummer. Martijn herkende als eerste in de Berensonate van Mezzo Macho het alom beroemde en geroemde “k Zag twee beren”.

_DSC24675_1280

 

Mocht je trouwens van mening zijn dat je foto hier niet geplaatst mag worden, wil je me dit laten weten?

 

 

 

 

 

Geplaatst in Algemeen nieuws

Advertenties