Gratis cursus Politiek Actief

18 januari 2018 door Liesbeth

Er komen steeds meer taken op het bordje van gemeenten te liggen en leden van de gemeenteraad krijgen met heel veel onderwerpen te maken. En dat roept vragen op: “Waar beslist nu eigenlijk de rijksoverheid over en wat mag een gemeente zelf beslissen?” “Gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren – wie doet nu eigenlijk wat?” En: “Ik wil actief worden in de politiek, hoe pak ik dat eigenlijk aan?”. Daarom houden de gemeenteraden van Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond in samenwerking met ProDemos in februari de cursus Politiek Actief. Het is een algemeen informerende cursus.

Deelname aan de cursus is voor inwoners van de toekomstige gemeente Het Hogeland gratis. De BMWE-gemeenten zijn op zoek naar cursisten die de ambitie hebben om actief te worden in de lokale politiek maar nog niet goed weten wat de mogelijkheden zijn. Of cursisten die stap aan het eind van de cursus ook daadwerkelijk zetten, is aan henzelf.

Programma

Tijdens vier avonden wordt ingegaan op de politiek in het algemeen en de gemeentelijke politiek én is er aandacht voor vaardigheden als debatteren. De cursus wordt gegeven door de organisatie ProDemos en vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur in het dorpshuis in Onderdendam. Er zijn in totaal uit vier bijeenkomsten – elk met een ander thema:

Woensdagavond 7 februari: Introductie en algemene staatsinrichting

Dinsdagavond 13 februari: De gemeentelijke organisatie

Woensdagavond 19 februari: ‘Hoe oefen ik invloed uit?’

Woensdagavond 7 maart: Mogelijkheid voor het bijwonen van de Raadsklankborgroep (in de raadzaal in Uithuizen).

Het bijwonen van een raadsvergadering en de uitreiking van de certificaten vinden plaats in maart, in de eigen gemeente. Meer informatie volgt.

Meedoen

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 1 februari 2018 aanmelden bij Henk Reijsoo, raadsgriffier van Bedum, via h.reijsoo@bedum.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente Bedum: 050 – 301 89 11. Vragen over de cursus kunnen aan hem of aan de griffier van de eigen gemeente gesteld worden. Er kunnen maximaal 25 inwoners meedoen – bij een aantal van minder dan 12 deelnemers gaat de cursus niet door.

 

 

Geplaatst in Gemeentenieuws

Advertenties