Voormalige school

Deze pagina is geschreven toen de voormalige school nog school was.

“De Schutsluis” is een openbare daltonschool, vrij toegangelijk voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Veel leerlingen komen ver buiten het vestingsdorp. Op dit moment komen de leerlingen uit dertien verschillende dorpen. De school heeft een duidelijke streekfunctie.

Tot 1979 was de lagere school in Oldenzijl een éénmansschool, waar al op een daltonmanier met taken werd gewerkt. In 1985 werd de school basisschool; kleuters waren ook welkom. Drie personeelsleden gingen aan de slag met ongeveer 30 leerlingen. In 1991 werd het Daltonpredikaat door de Nederlandse Dalton Vereniging aan de school toegekend. Sindsdien is de school uitgegroeid naar een leerlingenaantal van rond de zeventig kinderen.

De school is gevestigd in een schitterende landelijke omgeving. Het gebouw bevat 4 groepslokalen met een werkzoldertje, een middengedeelte en een multifunctioneel lokaal op de eerst verdieping.

Sinds 2015 bestaat De Schutsluis niet meer vanwege het teruglopend aantal leerlingen. De school is gefuseerd met OBS Onnema in Zandeweer.  
In Zandeweer is nu een nieuwe Daltonschool ODBS Nijenstein  gerealiseerd waar kinderen volgens de Dalton methode basisonderwijs krijgen aangeboden.

Het schoolgebouw biedt wel nog steeds ruimte aan het Dorpshuis van Oldenzijl.

Het schoolgebouw is ondertussen overgegaan in andere handen: Ik&zorg. Er is ruimte voor wonen en dagbesteding. En er is nog steeds een dorpshuis in het gebouw!

Foto’s van een van de groepslokalen met de werkzolder toen de school nog in functie was:

Foto’s van het middengedeelte van de school:

Foto van het multifunctionele lokaal op de eerste verdieping:

Foto’s van het speelplein:

Advertenties