Jaarvergadering 2017-2018

27 januari 2018 door Liesbeth

Het was een drukbezochte vegadering dit jaar, een kleine 30 mensen waren aanwezig. Er werd gestart met de Olzielster. Frans had verzocht om een vroege behandeling van het onderwerp, zodat hij direct daarna  terug kon naar huis. Ina was namelijk net die dag thuisgekomen na een aansterkperiode in de Mieden. Frans heeft duidelijk gemaakt wat de waarde is van de Olnzielster: communicatiemiddel, vastleggen van de historie en natuurlijk de PR. Vandaar dat er ook besloten werd om niet te bezuinigen op het drukken van de krant. Opties die werden genoemd om kosten te drukken waren het terug gaan naar drie nummers per jaar, subsidie anavragen en vrijwillige bijdragen van de leden. Hierover werd echter niet verder gediscussieerd en niet eens iets besloten, maar het is zoals het is. De Olnzielster blijft, en blijft mooi!

Martijn maakt prachtige notulen, en trouwens ook een prachtig jaarverslag, dus dat ga ik hier niet neerpennen. Maar de highlights:

 • de subsidie voor de driehoek is aangevraagd, 16 februari is er in het dorp een bijeenkomst.
 • Gemeente wil het dorpshuis verkopen (staat los van aankoop van de school), VDO heeft nog geen fondsen gevonden. Wanneer er meer bekend is volgt er een informatie-avond, die zal wordne begleid door Ad.
 • ik&zorg koopt de school, dat betekent dat er een nieuwe gebruikersovereenkomst zal moeten worden afgesloten tussen dorp, gemeente en ik&zorg. VDO zal namens on shandleen, maar zal het concept wel eerst voorleggen aan de leden.

De penningmeester deelde zijn verslag rond. Er onstond, zoals altijd, wat onduidelijkheid over een aantal posten. Bouke zal dit volgend jaar, als nieuw kascommissielid, gelijktrekken. De kascommissie had trouwens al wel decharge verleend.

Als dorp, als VDO, is besloten dat we een dorpsvisie gaan maken. Deze visie geeft een kader waarbinnen beslissingen kunnen worden genomen, we kunnenhelder maken wat we als dorp belangrijk vinden. Gedacht kan worden aan verkeer, verlichting, dorpshuis, school etc. Een werkgroep gaat zich hiermee bezighouden, Sietse, Eric, Gijs, Geeske, Arnejan, Ad.

Een bardienstteam heeft opgezegd, maar we hebben drie nieuwe  medewerkers: Corry, Maaike en Christine.

Niet onbelangrijk: de joker is uitgegeven aan Christine, aangezien zij de sleutel van de fiets van Paul had gestolen…..

ach, en toen de rondvraag nog.

 • De ijsclub viert 10 februari vanaf 14 uur het 90 jarig bestaan, en er wordt om 15 uur een kado aangeboden aan het dorp.
 • Raymond gaat bij de gemeente, opnieuw, vragen om de stenen in de weg te vervangen door asfalt.
 • Ad meldt dat men gebruik kan maken van Stut-en-Steun, initiatief van de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad, 050-2112044 of welkom@stutensteun.nl
 • Tim wil graag dat het voetbalveldje beter gemaaid wordt.
 • Gea wil graag dat het schelpenpaadje bij Huitsing weer verbeterd wordt
 • Bouke geeft aan dat het carbidschieten voortaan niet meer bij de boerderij kan worden gehouden vanwege de paarden. Waarschijnlijk wordt het dus bij het dorpshuis volgend jaar.
 • Sietse wil graag meer passeerstroken aan de Dijkumerweg
 • Martijn meldt dat op 10 maart de voorjaarsschoonmaak wordt gehouden, uitnodiging volgt.
 • Gijs vraagt of de dames wc verkleind kan worden, en de heren wc een urinoir kan krijgen.
 • en volgende week kan men mosselen eten, graag even opgeven!

 

Geplaatst in Algemeen nieuws

Advertenties