Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan samen – wat vindt u ervan?

20 januari 2017 door Liesbeth

 

De vier gemeenteraden van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben het herindelingsontwerp BMWE vastgesteld. Met dit ontwerp verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen. Het herindelingsontwerp ligt vanaf week 4 (23 januari 2017) acht weken ter inzage.

In het herindelingsontwerp staan onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2019). Verder wordt ingegaan op ‘het waarom’ van de samenvoeging. Daarbij komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, duurzaamheid en de financiële consequenties van de samenvoeging aan bod.

Terinzagelegging en zienswijzen indienen

Het herindelingsontwerp ‘samenvoeging Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond’ ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage bij de gemeentehuizen. Iedereen die wil, kan in deze periode een zienswijze indienen op het ontwerp. Digitaal is het ontwerp beschikbaar via:

 www.Bedum.nl

 www.DeMarne.nl

 www.Winsum.nl

 www.Eemsmond.nl

Vanaf volgende week is er ook een publieksvriendelijke versie verkrijgbaar – zowel via internet als bij de gemeentehuizen.

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en door het college van B&W verwerkt in een reactienota. In de loop van mei 2017 ontstaat dan het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. In dit herindelingsadvies wordt ook de naam van de nieuwe gemeente opgenomen. Het advies wordt vervolgens door de colleges van B&W en de raden besproken en na goedkeuring door de raden doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

 

Geplaatst in Gemeentenieuws

Advertenties