Info bulletin Dorpshuis & School

26 oktober 2017 door Liesbeth

Vorige week donderdag heeft het VDO bestuur weer om de tafel gezeten met gemeente Eemsmond om te praten over de toekomst van het dorpshuis. Later schoven ook Erik en Gea namens Ik & Zorg en enkele bestuursleden van de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl aan. Erik en Gea hadden goed nieuws. De financiering van hun plannen is rond. Het VDO bestuur is echter nog in gesprek met de gemeente. Om Erik en Gea niet te laten wachten, gaat de gemeente wel al aan de slag met het voorbereiden van het besluit om het schoolgedeelte te verkopen. Daarna zal er verbouwd worden, maar daar zullen Erik en Gea ons nog precies over informeren als het zo ver is.

Voor het dorpshuis blijft het voorlopig nog zoals het is, totdat VDO en de gemeente er uit zijn gekomen. De gemeente wil dat het dorpshuis altijd behouden blijft voor het dorp. De ambtenaren stellen zich erg constructief op en denken met ons mee over oplossingen. Waarover is de afgelopen tijd gesproken:

  • Niets doen en laten zoals het is. Dat blijkt niet reĆ«el te zijn, want het pand wordt gesplitst in een twee-onder-een-kapconstructie.
  • De gemeente wil niet hele gebouw, dus inclusief dorpshuis, verkopen, omdat je niet weet wat er in de toekomst gebeurt. Ze willen een toekomstbestendige oplossing.
  • Ze willen het ook niet aan VDO verhuren. VDO kan namelijk geen huurprijs betalen (we hebben laten zien wat wij op de bankrekening hebben staan). We zouden dan van de gemeente subsidie moeten krijgen voor de huur die we moet betalen. De gemeente betaalt dan aan zichzelf. Daarvoor krijgen de ambtenaren de handen van het gemeentebestuur niet op elkaar.
  • De gemeente wil het pand graag verkopen. De gemeente kan geen subsidie aanvragen voor onderhoud of vervanging van apparatuur. Ze moet alles uit eigen zak betalen. Daarnaast past het in het huidige denken dat burgers zelf verantwoordelijkheid dragen voor allerlei voorzieningen. Zo zijn de afgelopen jaren de voetbalvelden, kleedlokalen en kantines van de Eemsmondse voetbalverenigingen geprivatiseerd. Deze slag wil men nu ook maken richting dorpshuizen.Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om een federatieve stichting op te richten van meerdere dorpshuizen. Daar zijn in Friesland goede voorbeelden van. Het bestuur is daarnaast aan het verkennen of en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Want als die er niet zijn, dan hoeven we over de aankoop niet meer te praten.
  • Het bestuur heeft gezegd dat de leden van VDO aankoop van het pand niet zien zitten. Een optie is om een stichting op te richten die het dorpshuis koopt. Volgens het bestuur is Oldenzijl te klein om zowel het bestuur van VDO te bemensen als een stichtingsbestuur. Bovendien hebben wij geen kennis en ervaring met het eigenaarschap van een dorpshuis (verzekeringen, veiligheidsplan, legionellapreventie, enz.).

Zoals gezegd, we zijn nog volop in gesprek met de gemeenten. En dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven. Zijn er nog vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten.

 

 

Het bestuur van VDO

Geplaatst in Algemeen nieuws

Advertenties