Ruimte voor inwoners in Het Hogeland

24 januari 2018 door Liesbeth

Inwoners van de toekomstige gemeente Het Hogeland hebben behoefte aan een gemeente die open staat voor inwonersinitiatieven. Een gemeente die oplossingsgericht is, durft te experimenten en los te laten. Een gemeente die niet regisseert maar expertise aanbiedt, faciliteert en begeleidt. Dit is een aantal conclusies uit gesprekken van de BMWE-gemeenten met inwoners die zijn samengevat in een Visie Inwonerkracht voor Het Hogeland. Deze is daarnaast gebaseerd op huidige sociaalmaatschappelijke veranderingen, een andere kijk op lokale democratie en de visie van de nieuwe gemeente Het Hogeland zelf. Inwoners en de gemeente Het Hogeland gaan in de toekomst meer met elkaar samenwerken aan leefbaarheid.

Samenwerking met inwoners zal een andere rol van de gemeente Het Hogeland vragen. Uiteraard blijft de rol als hoeder van het algemeen belang, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening en zorg bestaan. Maar bij het samenwerken met inwoners ontstaat een nieuwe gemeentelijke rol: die van partner en facilitator, in plaats van eigenaar en regisseur. Medewerkers van Het Hogeland zullen leren met tijd, prioriteit, financiën, beleidskaders en met wettelijke bandbreedte te experimenten. Uiteraard kan dit soms spanningen opleveren. Er zijn immers niet te negeren kaders en wet- en regelgeving. Ook de relatie tussen college en gemeenteraad zal veranderen. Want ook zij zullen hun rol naar inwoners moeten herdefiniëren. En tot slot zullen óók inwoners moeten wennen aan de andere rol van een gemeente.

De Visie Inwonerkracht staat op 31 januari op de agenda van de Raadsklankbordgroep. Daarna zal de Visie definitief vastgesteld worden door de vier colleges en gemeenteraden van BMWE. De gemeente schrijft vervolgens een plan van aanpak waarin de visie op inwonerkracht gezamenlijk wordt uitgewerkt. Samen met inwoners, medewerkers, bestuurders en raadsleden.

 

Geplaatst in Gemeentenieuws

Advertenties