jaarvergadering ijsvereniging 2018

16 december 2018 door Liesbeth

Op dit moment moeten we het doen met de foto’s…j

(met grote dank aan Leo de Vree)

 

 

kascommissie is druk

kascommissie is druk

drukbezochte vergadering

drukbezochte vergadering

 

afscheid van Arnejan

afscheid van Arnejan

 

en wat was het spel van de avond?

en wat was het spel van de avond?

 

en wie waren de fanatiekste spelers ?

en wie waren de fanatiekste spelers?

 

En nu hebben we ook de geschreven impressie van Frans en Marja van de vergadering

‘t Was weer gezellig

7 december. Om 20.04 uur, precies op tijd dus, opent waarnemend voorzitter Arne-Jan Bugel de vergadering. Voorzitter Jolande Masereeuw ontbreekt, want die moet werken. Secretaris Ad Prins zit ergens met de notulen van de vorige vergadering nog in de trein. Een aantal leden heeft zich keurig afgemeld. Geurt van Dijk ontbreekt ook, want die is jarig vandaag. Dat gaat voor de aanwezigen ongemerkt voorbij.

Penningmeester Marten van der Brug leest het financieel verslag voor. Een agendapunt dat overigens niet is vermeld! Daaruit blijkt dat de vereniging zo’n € 500 armer is geworden. Een duur jaar, waarin ook nog vanwege het negentigjarig bestaan een paalkerstboom aan het dorp zou worden aangeboden, ware het niet dat Bruintje -die misschien hier beter Witje kan heten– dat niet kon trekken. In plaats daarvan komt er een andere feestverlichting.

De kascommissie, bij monde van Marja Spakman, is tevreden. De vergadering dus ook. De penningmeester krijgt décharge. Het jaarverslag wordt voorgelezen vanaf een scherm en levert geen vragen op. Tussentijds meldt Arne-Jan nog dat Peter van der Kooi (de vriend van Vera Bakker), Leon de Voigt, Jeanne de Vries en Arjan Knol (die op de Hommesweg zijn komen wonen) lid zijn geworden, Niet slecht voor een klein dorp, zomaar vier nieuwe leden.
Het is nog net geen 20.15 uur als de pauze aanbreekt. Tijd voor de roemruchte lootjesverkoop. Frans Aué krijgt te horen dat hij -als erelid- ten onrechte is aangeslagen voor contributie en daarom voor de loten die hij koopt niets hoeft te betalen. Na herhaald aandringen bij veilingmeester Marten levert die schoorvoetend een bundeltje lootjes in ruil voor de bult kleingeld die Frans al heeft klaargelegd.

Verkiezing is het volgende onderwerp. Marja treedt af als kascommissielid en krijgt als dank een bos bloemen. Sietse Buurma mag nog een jaar blijven. Ijes Witteveen biedt zich aan als nieuw kascommissielid.

En dan de bestuursverkiezing. Arne-Jan is aftredend en herkiesbaar. Ook Linda Bodde heeft zich, kort voor de vergadering, aangemeld als kandidaat voor het bestuur. Aangezien Arne-Jan vindt dat enthousiasme en positieve inbrengt altijd beloond dienen te worden en we daar blij mee mogen zijn, besluit hij zich terug te trekken als kandidaat en hoeft er dus niet gestemd te worden. Daarmee treedt Linda aan als nieuw bestuurslid. Met dank voor de bewezen diensten worden de verkiezingen afgesloten met een zak siepels voor Arne-Jan.

Het feestmoment is aangebroken De oudste bewoner van Oldenzijl, tevens erelid, Frans wordt verzocht een stekker in een contactdoos te steken waardoor zes verlichte slingers tussen gevel en het balkon van het dorpshuis oplichten. Een zevende slinger brandt alleen aan hoofd- en voeteneind. De rondvraag levert geen vragen op en de vergadering wordt om 20.40 uur gesloten.

Maar dan de nazit: de verloting! Dat is me een feest, dat om half elf -als schrijvers dezes naar huis wil- nog niet is afgelopen. Wie de hoofdprijs heeft gewonnen, blijft in het duister van de avond voorlopig verborgen.

En nu gata Marja verder, die wel langer kon blijven….

Na het spektakel van de verloting volgt natuurlijk nog het bingo. Marten draait de ballen, maar de leiding van het spel is deze avond onbetwist in de handen van Yes. Zij heeft natuurlijk ook ruime ervaring met het schone bingo-spel! In de bloedspannende finale om de hoofdprijs (een rondvaart met een rubberboot (RIB), aangeboden door Groninger Seaports) vallen er twee bingo’s op hetzelfde moment: zowel Gerrit Bodde als Gea Dijksterhuis hebben het vereiste aantal kruisjes kunnen zetten en hun ‘Bingo!’ klinkt gelijktijdig, als in stereo! Loten om wie met de prijs naar huis mag, is uiteindelijk niet nodig. Gea ziet zichzelf voor geen goud in een rubberboot en zo is Gerrit uiteindelijk de gelukkige.

 

Geplaatst in IJsvereniging

Advertenties