Contact

Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl

Oldenzijlsterweg 8
9986 XM Oldenzijl
telefoon secretaris: 06-26912635

info@oldenzijl.nl

telefoon redactie Ol’nzielster: 0595 464376 of e-mail
Aanmelden voor de Dorpskrant “de Ol’nzielster”: olnzielster@ziggo.nl

Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

Marja Spakman

Oldenzijlsterweg 17

9986 XM Oldenzijl

0595-464327

secretaris@nicolaaskerkoldenzijl.nl

Advertenties