Oln’zielster

Driemaal per jaar komt de Oln’zielster in uw brievenbus. Leden van VDO krijgen hem automatisch. Frans Aue is journalist, fotograaf, redacteur, eindredacteur en drukker. U kunt hem bereiken via 0595-464376, Oldenzijlsterweg 27. Ook is het mogelijk de Oln’zielster digitaal te ontvangen.

Advertenties