Het dorpshuis

Activiteiten in het Dorpshuis

Bijgewerkt op 17 januari 2007

In- en uitloopmiddag

Elke 3e zaterdag van de winter-maanden om 16:00. Tegen vergoeding van gemiddeld €3,50 kan er ook worden gegeten.

De Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl (VDO)logo VDO het oude dorpshuis met rechts de school

is opgericht op 26-10-1954. Bijna alle gezinnen in het dorp zijn lid van deze vereniging. Alles wat er georganiseerd wordt gebeurt door vrijwilligers.

Ol’nzielster

Ol’nzielster is onze dorpskrant, deze komt vier keer per jaar uit. Frans Aué zorgt deze uitgaves.
Bij contact vindt u de redactiegegevens.

Tekenclub

Iedere dinsdagavond komt de tekenclub bij elkaar in het dorpshuis, nieuwe leden zijn altijd welkom

Advertenties