Over Oldenzijl

Het dorpje Oldenzijl in het Hogeland van Groningen hoort bij de gemeente Het Hogeland en heeft een wisselend aantal inwoners, ergens tussen 100 en 120. Mogelijk vestigden de eerste boeren zich al in Oldenzijl in de 11e eeuw, toen de eerste kadijk van Paapstil nog niet was aangelegd. Aanvankelijk woonden zij op zogeheten podia zonder omgrachting. In de 13e en 14e eeuw werden deze huisplaatsen opgehoogd in omgracht. Aan de linkerkant van de Oldenzijlsterweg bij de eerste bebouwing steekt zo’n verhoogd perceel ruim twee meter boven de bebouwing uit. De naam Oldenzijl, of oude zijl, wijst op de plaats waar vroeger de voornaamste uitwatering van de streek, het Oosterambt, op de Eemsmond plaatshad. (bron: Groningen, Gids voor cultuur en landschap)

Paapstilsterweg
Paaptilsterweg


Oldenzijlsterweg

Advertenties