16 maart klussen!

11 maart 2019 door Liesbeth

Op 16 maart is het weer NLdoet,

Ook dit jaar doen we mee en willen we o.a. bloembakken klussen, de inrichting van het dorpshuis aanpakken en het dorpshuis opruimen/schoonmaken. Aan het eind van de dag willen we graag bijeenkomen voor een maaltijd en een drankje.

Zaterdag 16 maart Inloop vanaf 13.30 uur met koffie/thee + taart Eten vanaf 17.00 uur

Geen kosten (mede dankzij een subsidie van het Oranjefonds) Wil je meehelpen? Of kom je later graag aanschuiven voor de maaltijd (waarschijnlijk Chinees)? Leuk! Dan graag even een berichtje via info@oldenzijl.nl of even doorgeven aan een van de bestuursleden. Indien je dieetwensen hebt, graag ook even vermelden. Hopelijk tot dan!

Opgenomen in Activiteiten

Bericht van het bestuur: actie op 16 maart

5 maart 2019 door Liesbeth

Beste allemaal,

Volgende week zaterdag (16 maart) is het weer NLdoet. En net als vorig jaar hebben we ons als VDO opgegeven.

Het plan was om een voorjaarsschoonmaak te doen met afsluitend een lekkere maaltijd (zo hadden we vorig jaar het ‘zelf pizza beleggen’).
Maar… hoe we deze dag kunnen invullen en wat we gaan doen/eten, willen graag aan jullie overlaten:
Poetsen & patat eten of alleen patat eten kan altijd nog ūüôā

Dus mocht je idee√ęn hebben over wat we kunnen doen, laat maar weten! Ook suggesties voor alleen het eten zijn welkom.
Graag mailen voor a.s. maandag.

ps we hebben subsidie aangevraagd & ontvangen! Dit moeten we uitgeven aan schoonmaakmiddelen’,
‘klusmateriaal’ en ‘eten & drinken’..

Alvast dank voor jullie inbreng!

vr. gr
bestuur VDO

Opgenomen in Activiteiten, Algemeen nieuws

Old’nzielster februari 2019

4 maart 2019 door Liesbeth

Klik hier voor de nieuwste uitgave!

Opgenomen in Ol'nzielsters

Ach en wee

2 maart 2019 door Liesbeth

De “ach”: vanavond, 2 maart, is het dorpshuis helaas gesloten, vanwege het¬†feit dat niemand bardienst kon draaien.

De “wee”: er worden sleutels vermist. Wil iedereen even zijn zakken na kijken en de sleutels bij Paul afgeven als altijd?

Opgenomen in Algemeen nieuws

Helaas, alaaf!

27 februari 2019 door Liesbeth

Voor iedereen die de jaarvergadering heeft bijgewoond, die het verslag op de website heeft gelezen of die er sowieso al naar uitkeek: helaas het carnavalsfeest van Oldenzijl gaat¬†dit jaar niet door… Alaaf, alaaf, alaaf! Tsjaboem

Opgenomen in Activiteiten

Brief met oproep vanuit het bestuur

19 februari 2019 door Liesbeth

Beste allen,

Tijdens de afgelopen VDO jaarvergadering is er gesproken over de inrichting & uitstraling van het dorpshuis en over mogelijk (her)gebruik van een aantal kunstige kamerschermen.

Graag willen we jullie hierbij uitnodigen om hierover mee te denken. Hierbij kun je denken aan: de indeling van de ruimte, nieuwe kapstok, nieuwe lampen, mogelijk plaatsen/gebruiken kamerschermen, piano etc.
Aan nieuw meubilair wordt al gewerkt, hierover binnenkort meer!

Indien jullie suggesties of idee√ęn hebben en hierover van gedachte willen wisselen, vernemen we het graag.

Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,

het VDO bestuur

Opgenomen in Algemeen nieuws

En daar is ie dan: de privacyverklaring!

29 januari 2019 door Liesbeth

Privacyverklaring Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl (VDO) vastgesteld in de VDO ledenvergadering op 25-01-2019

1. De wet
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywet en stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren. Deze eisen zijn:
– Toestemming voor het verwerken van de gegevens
– Juist en nauwkeurig bijhouden van de gegevens
– Beveiligen van de gegevens
– Op verzoek inzage verlenen in de opgeslagen gegevens
– Uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

2. De verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens
Secretaris Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl ( info@oldenzijl.nl)

3. Met welk doel en op welke grond van recht worden persoonsgegevens verwerkt
De Secretaris Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl verwerkt gegevens van: leden, vrijwilligers, gebruikers, incidentele huurders en medewerkers van samenwerkende organisaties. De gegevens die in ieder geval bewaard worden zijn: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Mogelijk aanvullende gegevens: bankrekening/IBAN nummer, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), geboortedatum en functie (indien van toepassing), worden bewaard mits deze worden doorgegeven door betrokkenen. Zie ook de gegevensmatrix in de bijlage van dit document.

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op rechtsgrond van:
– toestemming: de betrokkenen worden gevraagd toestemming te geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens, na ge√Įnformeerd te zijn over de doeleinden waarvoor de gegevens nodig zijn en hun rechten.
– overeenkomst: met vaste vrijwilligers, gebruikers en/of huurders kunnen contracten/overeenkomsten worden opgesteld om afspraken over o.a. eventuele vergoedingen, werkzaamheden, data, termijnen, prijzen, huisregels enz. vast te leggen.

De persoonsgegevens worden bewaard om te gebruiken voor ledenadministratie (jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage), het sturen van een attentie voor geboorten, ziekte en andere bijzondere gelegenheden, aanvraag voor VOG, declaraties of openstaande (bar)rekeningen en andere administratieve handelingen. Daarnaast ook om in contact met elkaar te staan i.v.m. planningen en ander werk, dorp en/of vereniging gerelateerde onderwerpen.

4. Toestemming
Bij aanmelding als lid, vrijwilliger, huurder of gebruiker, het inschrijven voor een van onze activiteiten, of een andere aanmelding bij onze vereniging vragen wij om akkoord te gaan met deze privacyverklaring.
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft de betrokkene toestemming voor het feit dat Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl persoonsgegevens verwerkt voor de in dit document genoemde doeleinden.
Vanaf 26 januari 2019 vragen wij van alle betrokkenen wiens gegevens wij bewaren expliciet om toestemming. Iedereen die geen toestemming geeft zullen wij verwijderen uit onze bestanden en kan dan geen lid, vrijwilliger, stagiaire, gebruiker of huurder van en bij Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl.

5. Bescherming van de persoonsgegevens
De bewaarde persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor die personen die de gegevens vanuit hun rol of functie daadwerkelijk nodig hebben.
De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiervoor toestemming gegeven is door de betrokkene.
Bij mailing aan meerdere e-mailadressen wordt de ‚ÄėBCC‚Äô gebruikt.

6. Bewaartermijn van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden bewaard zolang deze gegevens nodig zijn:
– zolang de betrokkene vrijwilligerswerk in of voor Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl en/of in Dorpshuis Lutje Brussel doet, langdurig of incidenteel
– zolang de betrokkene een ruimte huurt in Dorpshuis Lutje Brussel
– zolang de betrokkene samenwerkt met mensen van Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl
– zolang de betrokkene in contact met mensen van Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl

Zodra er een wijziging van persoonsgegevens binnenkomt, worden de oude gegevens verwijderd. Voor de administratie hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Soms worden interessante stukken langer bewaard dan deze termijn vanwege historisch belang.

7. Verwerking van persoonsgegevens
Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen:
– Microsoft Excel (leden administratie)

– Roundcube webmail (mailing)
– Boekhoud programma (financi√ęle administratie)
– WordPress (website)

8. Beeldmateriaal
Het komt regelmatig voor dat er tijdens bijeenkomsten en activiteiten foto’s en video’s gemaakt worden waar personen op staan. Deze worden, alleen met expliciete toestemming van betrokkenen, gebruikt in de communicatie bijvoorbeeld op de website, sociale media en dorpskrant.
Betrokkenen hebben geen recht op een vergoeding voor het gebruik van foto’s en video’s.

9. Rechten van de betrokkene
De betrokkene heeft recht om:
– eigen gegevens in te zien
– eigen gegevens te laten wijzigen
– vergeten te worden
– ge√Įnformeerd te worden over de verwerking van persoonsgegevens
– eigen gegevens over te dragen aan derden
– toestemming voor verwerking van eigen gegevens in te trekken

De betrokkene kan bij de Secretaris van Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl terecht voor vragen of klachten over het verwerken van persoonsgegevens.
Wanneer de klachten van de betrokkene niet naar tevredenheid opgepakt of opgelost zijn, kan de betrokkene een klacht indienen bij het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl.
Mochten de klachten van de betrokkene alsnog niet naar tevredenheid opgepakt of opgelost zijn, kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Datalekken
Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl doet er uiteraard alles aan om de in dit document genoemde persoonsgegevens niet in handen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben, te laten vallen. Gebeurt dit wel, is er sprake van een datalek. Het is wettelijk verplicht om dergelijke lekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid ligt bij de Secretaris van Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl.

11. Wijzigingen privacyverklaring
Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. De meest actuele versie van de privacyverklaring is altijd te verkrijgen bij de secretaris en te raadplegen via de website www.oldenzijl.nl.

Opgenomen in Algemeen nieuws

jaarvergadering VDO over 2018

26 januari 2019 door Liesbeth

Op vrijdagavond, met het gevaar voor ijzel in de lucht hangend, is om 20.06 ( na binnenkomst van Sietse), de jaarvergadering van start gegaan.

_DSC24649_1280 (1)

Aanwezig waren het voltallig bestuur (Louis, Eric, Martijn, Gerrit en Paul) en verder Sietse, Bouke, Yes, Gea, Eric, Marja, Leo, Liesbeth, Arne Jan, Frans, Ina, Vera, Johannes, Geurt, Ad, Linda en Tim.

 

Tim leest de notulen

Tim leest de notulen

 

Er werd gestart met een minuut stilte voor Lammie, Ingrid en Jim-David. Drie leden van de vereniging en onderdeel van onze (piepkleine) maatschappij, die het afgelopen jaar zijn overleden.

In het verslag van de vorige jaarvergadering werden alleen de naam van Bouke (Bauke) en Yolande (Jolande) aangepast.

De dorpsvisie is in het afgelopen op papier gezet. Het is een¬†zogenaamd “levend” ¬†document, dus achterhaald op het moment van uitgave. Maar goed, dat moment is nog niet aangekomen: vanwege de AVG moet er eerst toestemming gevraagd worden aan degenen die herkenbaar¬†op de foto zijn gekomen.

Het dorpshuis zal niet worden aangekocht, beetje duur voor ons, dus zullen we het gaan huren. Ook werd hier voorgelegd het voorstel om de prijzen te verhogen. Uiteindelijk werd besloten tot een verhoging van alle consumpties naar 1,25 en voor wijn zal 1,50 moeten worden betaald.

En ja, die privacy, de AVG. Het document ligt, voor de liefhebber, ter inzage in het dorpshuis.

De secretaris las de verschillende activiteiten uit het afgelopen jaar voor. En de penningmeester liet zien dat we een klein verlies hebben geleden van ongeveer 160 euro. De kascommissie (Bouke en Marja) zijn er, met Gerrit, druk mee geweest. Maar nu is er een soort van “nulmeting”. Gelukkig is Bouke volgend jaar¬†ook nog in de kascommissie, dan met Sietse (terug op ol’stee).

Louis is afgetreden uit het bestuur, en is bedankt met een prachtig boek van VDO voor bewezen diensten in de afgelopen drie jaar, of waren het er vier? Helaas heeft zich (nog) geen nieuw bestuurslid aangemeld. Dat kan dus nog!!!

_DSC24629_1280

Arne Jan, nieuw in de “driehoek commissie”, vertelde over de stand van zaken. Het heeft een tijdje stil gelegen, maar omdat de gemeente de verzekering betaalt, wordt (met een¬†nieuwe producent) verder doorontwikkeld.

Bij het agendapunt over de krant werd door Marja uitgebreid stilgestaan bij het pensioen als hoofdredactuer van Frans. Na 28 jaargangen en 115 nummers is hij er mee gestopt. Aangezien hij al erelid is, en ook al geridderd, konden we gezamenlijk alleen nog een bon geven. Maar hij was wel blij!

_DSC24619_1280

De bardienst wordt in de toekomst door een wat groter aantal “setjes” gedaan. We zoeken nog naar een nieuwe maat voor Paul omdat Gijs en Gees voortaan samen tijdens de jam-sessies dienst draaien. Met nadruk wordt gevraagd om weer “gewoon” schoon te maken na de bardienst: wc, keuken, zuigen, dweilen. En wees voorzichtig, want soms is er kapot glas in de spoelbak. Niet meer doen alsjeblieft.

De joker was voor Paul, die tijdens de bingo dacht dat de hele kaart vol moest. Maar dat was niet zo…..

_DSC24624_1280

Tijdens de rondvraag:

Arne Jan zegt dat het huis waarschijnlijk voor de zomer klaar is, en hij wil zich nog eens verontschuldigen voor de overlast.

Frans vertelt dat de jaargang, na het nummer van februari, verschuift naar 29.

Linda en Yes gaan voor de Kerst een middag organiseren voor het maken van kerststukjes.

Linda wil op 2 maart een carnavalsmiddag organiseren.

Eric vertelt dat waarschijnlijk eind maart alle appartementen klaar zullen zijn, nu woont er al een bewoonster, binnenkort volgt de tweede. Daarna volgt een grote opening!

Bouke vraagt of de koffie en thee de volgende keer wel weer in gewone kopjes kan worden geschonken, bij het quiltfestival, nu waren het plastic bekertjes. Dat voelde erg kaal en ongastvrij.

Sietse vroeg over welk meubilair zal worden aangeschaft met behulp van subsidie. Gekeken wordt naar “kroegmeubilair” om het allemaal gezelliger te maken. Frans en Yes willen wel proefzitten.

De kamerschermen van Koert, wat doen we er mee? Besloten wordt dat gekeken wordt met een aantal mensen over hoe de ruimte in te richten zodat het gezellig wordt. De schermen worden hier in meegenomen. Duidelijk was dat de meerderheid¬†van mening is dat ze moeten blijven, en gebruikt moeten worden. In dit gesprek kwam trouwens ook de roep om een¬†“gezelligere” kapstok naar¬†voren.

Tja, en het spel. Gemaakt door Liesbeth, een introspel. Dan weet je het wel. Muziek uit een bepaalde periode, vier verschillende talen. Moeilijk?

_DSC24663_1280

Maar Arne Jan kon dit alles het beste volgen. Voor een eventuele tie was er nog een 21e nummer. Martijn herkende als eerste in de Berensonate van Mezzo Macho het alom beroemde en geroemde “k Zag twee beren”.

_DSC24675_1280

 

Mocht je trouwens van mening zijn dat je foto hier niet geplaatst mag worden, wil je me dit laten weten?

 

 

 

 

 

Opgenomen in Algemeen nieuws

Activiteiten januari 2019

13 januari 2019 door Liesbeth

Op zaterdag 19 januari is er bardienst vanaf 16 uur en jam sessie vanaf 19.30 uur. Neem je muziekinstrument mee, stem mag ook, en doe mee!

Opgenomen in Activiteiten

Jaarvergadering 2019

9 januari 2019 door Liesbeth

De jaarvergadering VDO is dit jaar op vrijag 25 januari. Nader bericht volgt.

Opgenomen in Algemeen nieuws

Advertenties