Update CoronaMaatregelen gemeente Hogeland

17 maart 2020 door Liesbeth

Sociale teams

– De sociale teams van de gemeente leggen voorlopig alleen huisbezoeken af in urgente gevallen. Als er sprake is van ziekte, wordt zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Het Sociaal Team blijft telefonisch bereikbaar via 088 – 345 88 88.

– Uit voorzorg vervallen tot 6 april alle activiteiten van Mensenwerk Hogeland. De organisatie is wel telefonisch bereiken via 0595 – 745 090. Zorg gaat nu vooral uit naar de kwetsbaren. Inwoners die iemand kennen die hulp of een luisterend oor nodig heeft, worden verzocht dit door te geven aan Mensenwerk. Mensenwerk neemt dan telefonisch contact op met deze inwoners om te kijken hoe zij ze kunnen helpen. Voor de ondersteuning van mantelzorgers, alleenstaanden, telefoonwinkels en boodschappendiensten bereidt Mensenwerk acties voor.

Afval
– De ronde van de chemokar op 23, 24 en 25 maart in de voormalige gemeente Bedum vervalt en wordt mogelijk op andere dagen ingehaald. Chemisch afval kan worden ingeleverd bij de milieustraat in Groningen of Usquert.

– Het gratis inleveren van snoeiafval op vrijdag 20 maart bij de gemeentewerf aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum vervalt. De snoeironde wordt deze week wel gereden in de voormalige gemeente Winsum.

Activiteiten 75 jaar vrijheid

De activiteiten rondom 75 Jaar Vrijheid die tot 6 april gepland staan, gaan niet door. De organisatoren bekijken nog of en wanneer bepaalde evenementen later dit jaar worden georganiseerd. Een actueel overzicht is te vinden op: www.hethogeland.nl/vrijheid.

Sluiting dorpshuizen etc.

De dorpshuizen, jeugdsozen en gymzalen in de gemeente Het Hogeland zijn tot nader order gesloten.

Algemeen: noodverordening van kracht

Op maandag 16 maart heeft voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen een noodverordening ondertekend. Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. Meer informatie is hier te vinden: https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/over_ons/nieuws/voorzitter_koen_schuiling_tekent_noodverordening/

 

 

 

 

Opgenomen in Algemeen nieuws

Oldenzijlster Corona maatregelen

16 maart 2020 door Liesbeth

Als eerste: in ieder geval tot 6 april is het dorpshuis gesloten.

Hetzelfde geldt voor de biljartvereniging.

En Ik&Zorg hebben de donderdagavond alleen nog geopend voor bewoners, cliënten en eventuele familie.

Het concert op 29 maart in de kerk van Passies en Havinga gaat helaas niet door.

Opgenomen in Activiteiten, Algemeen nieuws

De gemeente en Corona maatregelen

16 maart 2020 door Liesbeth

Burgerzaken vanaf 18 maart uitsluitend in Winsum

Vanaf woensdag 18 maart 2020 tot maandag 6 april 2020 is alleen het gemeentehuis van Winsum geopend voor noodzakelijke burgerzaken zoals geboorteaangiften en overlijdensaangiften. Paspoorten en rijbewijzen worden alleen bij spoedgevallen verstrekt. Inwoners die een afspraak hebben gepland op een andere locatie, wordt gevraagd de afspraak te annuleren, wanneer dat mogelijk is, of een nieuwe afspraak te maken in Winsum. Aangevraagde documenten kunnen afgehaald worden in Winsum, zonder afspraak.
Dorpshuizen, jeugdsozen en gymzalen gaan dicht.
MENSENWERK HOGELAND
Uit voorzorg vervallen tot 6 april alle activiteiten van Mensenwerk Hogeland. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, kunnen wel bellen naar 0595) 745 090. Voor de ondersteuning van mantelzorgers, alleenstaanden, telefoonwinkels en boodschappendienst bereidt Mensenwerk acties voor.

75 Jaar Vrijheid

De activiteiten rondom 75 Jaar Vrijheid vóór 6 april gaan helaas niet door. De organisatoren bekijken of en wanneer bepaalde evenementen later in het jaar worden georganiseerd. Op de evenementenkalender van de gemeente staat altijd een up-to-date overzicht van de activiteiten.

Informatie
De gemeente informeert inwoners zoveel mogelijk via Facebook en Twitter. Aanstaande woensdag worden niet digitale inwoners geïnformeerd via de gemeentepagina in de Noorderkrant.

Tot zover eerst. Bel gerust als je vragen hebt.

Opgenomen in Algemeen nieuws

Over Corona Covid 19

13 maart 2020 door Liesbeth
Vanuit de gemeente kwam het volgende bericht:

Omdat we het belangrijk vinden jullie actief op de hoogte te houden van de gevolgen van corona voor Het Hogeland, informeren we jullie anders dan jullie gewend zijn. Via dit mailbericht dus.

Voor de komende week gelden voor de gemeente Het Hogeland de volgende afspraken:

Dienstverlening
De komende week blijven de publieksbalies van de gemeente onveranderd geopend. Ook de openingstijden blijven gelijk. De gemeentelijke dienstverlening gaat dus zo goed mogelijk door.

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten voor meer dan 100 personen in de gemeente gaan tot en met 31 maart niet door. Huisbezoeken
Huisbezoeken worden alleen afgelegd wanneer dat strikt noodzakelijk is. De gemeente zal hierover telefonisch contact opnemen. Wanneer iemand ziek is, of als er huisgenoten ziek zijn, wordt de ondersteuning zo mogelijk telefonisch geregeld. Inwoners die zelf geen afspraak willen, kunnen dat aangeven. Dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Hulpverleningsdiensten
De hulpverleningsdiensten blijven ongewijzigd actief. Meer informatie
– Landelijk informatienummer 0800-1351. Dit nummer is bereikbaar tussen 8.00 uur en 20.00 uur.
– Actuele gezondheidsinformatie via GGD Groningen: http://bit.ly/2BCbMYy
– Actuele informatie via het RIVM: http://bit.ly/2QbgrdC

 

Opgenomen in Gemeentenieuws

april 2020

17 februari 2020 door Liesbeth

Op 26 april is er een concert te beluisteren in de kerk, op het nieuwe orgel, door Theo Jellema. Aanvang 14.30 uur en entree 10 euro.

Opgenomen in Activiteiten

maart 2020

17 februari 2020 door Liesbeth

Op 29 maart komen Gea Passies en Johanan Havinga met het stuk “de dames Schumann” in de kerk. Aanvang 14.30, entree 10 euro

Opgenomen in Activiteiten

Olnzielster februari 2020

14 februari 2020 door Liesbeth

klik hier voor de nieuwe Olnzielster, met het (bijna) laatste nieuws, februari 2020

Opgenomen in Ol'nzielsters

Curlingclub Oldenzijl?

11 februari 2020 door Liesbeth

Zaterdag was het zover: na jaren zeuren door Louis is er eindelijk naar hem geluisterd (is ie nog altijd blij mee), er werd gecurld.

Er waren deelnemers en publiek, en iedereen genoot. Er zijn, of ik heb het gemist, geen natuurtalenten opgestaan. Met name het vegen is toch een vak apart. Maar wat was het leuk. Er is (nog) geen curlingclub in Noord Nederland, maar misschien kan Oldenzijl hierin voorop lopen?

 

20200208_103137 20200208_110954

 

20200208_105014 20200208_104838

 

Opgenomen in Activiteiten

Eindelijk!

29 januari 2020 door Liesbeth

Zaterdag 8 februari is het eindelijk zover: leden van de ijsvereniging gaan curlingen, curlingschaatsen, het curlingspel spelen. Of hoe je het maar wilt noemen.

Het heeft heel wat jaren geduurd, maar eindelijk is er aandacht voor de leden van de ijsvereniging die niet kunnen schaatsen, en tellen ook zij mee😜

Opgenomen in IJsvereniging

geen notulen, wel een verslag

18 januari 2020 door Liesbeth

De jaarvergadering van 19 januari kende een ruime opkomst, wel 27 mensen. Tel daarbij nog 9 formele afmeldingen, dan weten we zeker dat er een grote betrokkenheid is!

LV_DSC28030_1280

Dit jaar zat Eric Z. de vergadering voor, en hij begon met felicitaties vanwege de geboortes binnen het dorp van het afgelopen jaar, wel 5 kinderen zijn geboren. Dit geeft hoop voor de toekomst.

LV_DSC28029_1280

Met uitzondering van een typ/spelfout werden de notulen (geprint op een formaat wat een leesbril vrijwel overbodig maakt) goedgekeurd.

De bestuursmededelingen werden voorgelezen door Martijn. Ten eerste de driehoek, De Driehoek. Helaas is het niet gelukt de financiering rond te krijgen, ondanks alle moeite en tijd die er in is gestoken. Er was gestart met een kunstwerk op de driehoek, maar uiteindelijk werd er alleen subsidie gevonden voor de (later toegevoegde) bermkast. Mogelijk zijn er in de toekomst nieuwe kansen, maar nu in ieder geval niet.

Ten tweede: de dorpsvisie. Het heeft een tijdje stil gelegen, maar wordt wel weer opgestart. Mensen die hieraan mee willen werken of denken of is dat hetzelfde?) worden gevraagd zich te melden. Martijn en Marja zijn de aanspreekpunten. Zij zullen ook nog met iedereen contact opnemen voor het vragen van toestemming voor het plaatsen van de foto’s.

Ook het volgende punt was voor Martijn: het verslag van de secretaris. Het afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, ook door “burgers” zelf. Ook hier wordt een beroep gedaan op ons allemaal: als je iets wil organiseren doe het, al of niet in samenwerking met het bestuur of dorpsgenoten.

De penningmeester verdeelde zijn boekhoudkundige producten, met helaas een verlies van ruim 2000 euro. Oorzaak ligt deels in de nieuwe boekhoudkundige aanpak, en het terugbetalen van eerdere subsidies. In de begroting van 2020 was nog geen rekening gehouden met de prijsverhoging, zodat de hoop is dat het volgend jaar een stuk beter gaat. Sietse (en mede namens Bouke) stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. En dit gebeurt ook onder luid applaus. Bouke is aftredend, en Ad wil hem wel proberen op te volgen.

Martijn is aftredend uit het bestuur, en Dick K. meldt zich. Martijn wordt bedankt (alweer met applaus) en Dick word verwelkomt (en nogmaals applaus).

Vroeger werden nieuwe mensen welkom geheten door Frans, die dan in de Olnzielster een interview plaatste. Voorstel is dat buren van nieuwe mensen kijken of ze hen eens mee kunnen nemen naar het dorpshuis. Verder zullen Yolande en Liesbeth contact gaan opnemen om mensen eventueel, indien gewenst natuurlijk, wat meer te vertellen over het dorp.

Wat betreft bardienst vervallen Christine en Raymond, maar Ad en Arnejan zullen aangeven op welke data zij kunnen dit jaar. Voor Maaike wordt nog gezocht voor een nieuwe partner. En zoals altijd het verzoek, de vraag, de eis, om beter schoon te maken.

Hoogtepunt was natuurlijk het uitdelen van de joker. Paul was helaas niet aanwezig, maar had wel gevraagd of Martijn wilde voorlezen: ik was aan het schoonmaken toen Louis de deur opendeed, wat rare kapriolen maakte, en uiteindelijk op de grond terecht kwam. Louis was er evenmin (traditie?), maar is ondertussen wel op de hoogte van zijn “jokerstatus”.

De joker

Geurt: bij problemen rond de schoonmaak, kan de wc dan niet vooraf worden schoongemaakt, en niet na de bardienst?

Dick: een rekje om verschillende leesbrillen op te hangen in het dorpshuis

Gea: heeft nooit een uitnodiging gehad voor het Kerstdiner, en niemand heeft een formele bevestiging gehad

Eric de R: hoe staat het met de dorpstuin? gemeente heeft nog contacten, loopt, langzaam, maar loopt

Eric de R: worden in het loop van het voorjaar Rustpunt

Marja: iedereen bedankt, met name Linda, voor het vele werk dat is verzet rondom de plaatsing van het orgel in de kerk. Men wil ook graag weer gebruik maken van het dorpshuis voor de komende activiteiten.

Marja: Ad heeft een archiefkast aangeboden, kan mogelijk op de zolder van de kerk, maar geeft ook ruimte voor archief VDO.

Marja: kopij voor de Olnzielster graag voor 1 februari aanleveren.

Sietse: excuses voor de overlast omdat hij vanwege het weer op “lastige tijden” moest werken

Martijn: de gemeente geeft Oldenzijl 14000 euro per jaar, drie jaar lang, om onder verschillende voorwaarden te kunnen gebruiken. Voor ideeen even contact opnemen met het bestuur.

Martijn: namens Bouke: kan er gesproken worden over de plaatsing van het scherm? Dit neemt het bestuur ter hand.

 

Tegen tienen was het weer voorbij. Volgend jaar weer een spel van de avond?

Opgenomen in Algemeen nieuws

Advertenties