Ol’nzielster, oktober 2014

14 december 2014 door Liesbeth

OL’NZIELSTER
Uitgave oktober 2014 25e jaargang, nr. 102
Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl, Dalton OBS ‘De Schutsluis’
en Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl
Redactie: Oldenzijlsterweg 27, Oldenzijl
Tel.:0595-464376, e-mail: olnzielster@ziggo.nl
www.oldenzijl.nl – www.deschutsluis.nl – www.nicolaaskerkoldenzijl.nl
1
Bestuur
Linda Kelder voorzitter
Inge Masolijn secretaris
Johannes Schollema penningm.
Gerrit Bodde lid

Programma 2014 1 november vanaf 17.00 uur ooievaars- inloopmiddag, met soep . december Kerstmaaltijd.(nog niet bekend of en wanneer het doorgaat) Wekelijks in ons dorpshuis dinsdags Tekenclub v.a. 20.00 u. nieuwe deelnemers welkom (startdatum nog onbekend) donderdags Biljartclub “Het Keutje”.v.a. 19.30 uur zaterdags Open van 16.00 – 21.00 2015 1 januari vanaf 00.30 uur, meet and greet in 2015

Aan de leden van VDO
Als bestuur van VDO hebben wij gemerkt dat een aantal VDO-leden het gevoel heeft niet voldoende op de hoogte te worden gesteld van activiteiten die hun dorp betreft.
Ingekomen stukken (brieven, uitnodigingen, aankondigingen, mail , etc. ) worden besproken in een bestuursvergadering en als bestuur maken wij een afweging of de informatie relevant is voor Oldenzielsters of niet. Het is zeker niet onze bedoeling om informatie achter te houden.
Het feit dat een aantal leden dit gevoel wel heeft, maakt dat het bestuur op een andere manier informatie aan het dorp wil verschaffen en hiervoor willen wij gebruik gaan maken van de website van Oldenzijl.
Ingekomen stukken van o.a. de gemeente gaan we op de website zetten. Op deze manier kan een ieder zelf bepalen of ze de informatie willen lezen of niet en hoef je niet te wachten op berichtgeving van het bestuur VDO.
Op deze manier hopen we duidelijkheid te geven over wat er speelt in en rondom ons dorp.
Met vriendelijke groet
Bestuur VDO

Ooievaarsinloopmiddag
Zaterdag 1 november 2014 is er vanaf 17.00 uur in het dorpshuis een ooievaarsinloopmiddag.
Onder het nuttigen van een lekkere kop soep willen wij graag praten over het ooievaarsplan en uitleggen waarom het volgens ons een mooi en leerzaam project is.
Het dorpshuis is die dag geopend volgens de reguliere openingstijden voor de zaterdag.
Tot dan,
Liesbeth Span
Diana Kolkman
Joke Noordam

OL’NZIELSTER oktober 2014
Hallo allemaal
We zien de laatste tijd steeds meer ooievaars in onze omgeving. We zouden graag deze ooievaars een nestplaats willen aanbieden in Oldenzijl. We hebben dan ook het plan om op de schapenwei van Paul en Diana, achter de fietsstalling een ooievaarsnest te plaatsen.
We willen graag weten wat jullie daarvan vinden.
Mocht het plan door de meesten van jullie worden gedragen zullen we waarschijnlijk ongeveer 750 euro nodig hebben. Het idee is om subsidie aan te vragen, maar misschien is het wel zeker zo leuk als iedereen een “aandeel uivernest” zou willen kopen. Als iedereen meedoet, zou dat ongeveer zeven euro per persoon worden.
Onze vragen zijn dus:
“Lijkt het je een leuk idee om een ooievaarsnest in Oldenzijl te plaatsen?”
“Ben je eventueel bereid om een aandeel te kopen?”
Laat alsjeblieft aan een van ons weten wat je er van vindt.
Alvast bedankt
Joke Noordam, korenaar.oldenzijl@planet.nl,
Diana Kolkman, diana_leoni@hotmail.com,
Liesbeth Span, liesbethspan@gmail.com.
Mooi voorbeeld
Nabij het speelveld in Eexterveen komt een ooievaarsnest. Het gemeentebestuur heeft daar toestemming voor gegeven.
Burgemeester Eric van Oosterhout over de reden waarom er een vergunning nodig is voor paal met een rond platform erop:
,,Omdat het ooievaarsnest hoger is dan dat we in dit gebied normaal toestaan. Voor zo’n nest maken we een uitzondering, want dat vinden we mooi. En de toeristen vinden het ook mooi. Zo’n ooievaarsnest vindt iedereen mooi.”
DVHN | Gepubliceerd op 07 oktober 2014

Frituurvet
U kunt voortaan uw gebruikte frituurvetten inleveren bij het dorpshuis. U kunt het storten in een vat dat in de schuur staat. Het vet kan worden opgewerkt tot biobrandstof. Met het inleveren helpt u mee aan het realiseren van een duurzame samenleving.
De inlevering kan op zaterdagen als het dorpshuis open is. Wel wordt u verzocht uw emmertjes, flessen, bakjes etc. weer mee naar huis te nemen. De vuilcontainer is zonder uw ´bijdrage´ ook al overvol.

Gebruik de dorpscontainer niet
Bij het dorpshuis staat een grote vuilcontainer. Die is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de school en het dorpshuis. Dus…niet voor particulieren.
In dit geval wordt uw bijdrage niet op prijs gesteld!

Honden mogen niet op ons schoolplein poepen
Honden mogen niet meer alleen lopen op schoolpleinen, alleen als ze aan de riem zitten of bij hun baasje zijn.
Want…..bij ons in de zandbak van de Schutsluis ligt héél véél poep!!!
Namens alle kinderen van de Schutsluis,
Hidde & Katinka ( de Kinderraad)

Even andere uren Gemeentehuis
Vrijdag 24 oktober zijn de balie, receptie en de telefoon niet bereikbaar.
Op donderdag 30oktoberis ’s middags gesloten voor publiekszaken.

OL’NZIELSTER oktober 2014
Dijkumerweg 2
Sietse en Corrie van der Brug zijn bezig hun oude Romneyloods te vervangen door een nieuwe loods.
Romneyloodsen zijn de opvolgers van de Nissenhut die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd uitgevonden maar die vooral op grote schaal gebouwd werd als noodonderkomen in de Tweede Wereldoorlog.
Door de lichte constructie en het ontbreken van een fundering waren en zijn deze loodsen snel te bouwen en te repareren.
Desondanks vonden Sietse en Corrie het tijd om, na de decemberstorm toen de loods voor de tweede maal behoorlijke schade opliep, deze te vervangen door een modernere. Er moest nu wel een fundering komen en daardoor kon de nieuwe loods breder gemaakt worden. De nieuweling is dus wat ruimer –en dat kon nu – ook wat hoger.
De werkzaamheden zijn, als u dit leest, waarschijnlijk net voltooid. De nieuwe loods zal worden gebruikt voor de berging van werktuigen. Daarvoor is er een extra brede en hoge toegang gemaakt.
Stro –dat eerder in de Romneyloods werd opgeslagen- gaat voortaan in de schuur die onderdeel uitmaakt van het huis.

Overleden
Op 15 juli overleed mevrouw Sirpa Gerrita Wiersema Dwarshuis geboren in Uithuizen op 21 juni 1919, overleden in Baarn. Ze was sinds 15 februari 1999 weduwe van Menko Ubbo Wiersema.
De familie Dwarshuis kwam in 1928 op de boerderij Iturea. In dat jaar kopen Jacob Dwarshuis en Klaziena Zijlstra de boerderij bij publieke verkoop. In 1930 neemt het echtpaar Dwarshuis de boerderij zelf in exploitatie.
De dochter Sirpa Gerrita Dwarshuis en haar man Menko Ubbo Wiersema (1910-1999), huidarts in Bussum verwerven in 1963 de boerderij. Jaarlijks betalen ze huur aan het Rode Weeshuis in Groningen en f 2,25 oliegeld (lampengeld) aan de kerk van Oldenzijl. In 1966 kopen zij grond van de kerk van Oldenzijl.
Zij exploiteren de boerderij met inschakeling van een bedrijfsleider. Jan Willem Huitsing (inmiddels overleden) die samen met zijn vrouw Mina in 1999 naar Uithuizen vertrekt. Zoon Geert Jan Huitsing, die nu samen met Bauktje en de kinderen Iterua (voorheen Lampeheerd) bewoont, is de nieuwe bedrijfsleider. (bron: Boerderijen op het Hogeland

Open monumentenweekend
Het thema was ‘Op reis’, in het weekend van 13 en 14 september. En gereisd werd er. Met een oude bus, gratis met de trein, op antieke solexjes. Overal naar toe, behalve naar de Nicolaaskerk.
Nou loopt het meestal niet storm tijdens de monumentendagen, niet zo vreemd ook, want onze kerk is immers altijd een open monument en veel mensen grijpen de gelegenheid om nu ergens naar toe te gaan waar ze anders niet zo gauw naar binnen zouden kunnen.
Maar dit jaar was het bezoekersaantal wel dramatisch laag. Zaterdagmorgen kwam er enkel een dame heel snel in en uit om een boekje te halen (dat er overigens deze keer prachtig uitzag!). Verder bleef het stil. Ook ’s middags kwam er ‘anderhalve man en een paardenkop’. ‘s
Zondags was het niet veel drukker, hoewel het toen toch iets meer aan bleef lopen. Er was ook opvallend veel georganiseerd in Eemsmond deze keer. Jammer voor de Nicolaaskerk, maar tegelijkertijd mooi dat er zó veel leuke dingen te doen en te zien waren.

Burendag 2014
“We maken een nieuw terras” is de klus die is bedacht voor de burendag 2014 en ook zijn er tal van andere klusjes te doen. De uitnodiging –of moeten we oproep zeggen- vermeldt optimistisch ”We starten om 07.30”.
Het valt zo vroeg niet tegen. Al snel nadat er drie en halve man zijn begonnen aan het terras en in het dorpshuis, zijn er meer werkers gearriveerd.
En dat levert meteen een heel ander beeld op.
Onderwijl zijn Linda, Yolande en de immer nijvere Liesbeth al lang in het dorpshuis bezig.
Louis beweert inmiddels dat er vier man nodig zijn om gaten in één plank te boren. Wie gelooft dat na dit beeld?
De burendag krijgt nog een gezellige afsluiting met een barbecue. De catering hiervoor was rijk verzorgd. Wat echter de reden is dat er zo weinig (twaalf) deelnemers zijn? Een antwoord op het waarom, zou helpen bij de organisatie van de volgende BBQ.
Het was toch nog niet klaar
Als het erop lijkt dat het terras klaar is, wordt besloten om nog even te beginnen met de aanleg van een toegangspad van de weg naar het terras. Daardoor is het terras nu ook van buitenaf te bereiken. Handig met een rollator of rolstoel!.
En petje af voor de twee mannen van het bestuur die op zondag die klus nog afmaakten.

Herstel aardbevingsschade Nicolaaskerk
De onderhandelingen met de NAM over het herstel van de aardbevingsschade in de kerk zijn in volle gang. Samen met de SOGK en een gespecialiseerd architectenbureau zijn er voorlopige plannen gemaakt.
De stichting Nicolaaskerk heeft de komende jaren zelf ook het nodige onderhoud op het programma staan, bijvoorbeeld het pleisterwerk. Nu wordt heel goed gekeken hoe dit alles zo economisch en efficiënt mogelijk kan worden aangepakt. Het kan bijvoorbeeld behoorlijk in de kosten schelen om maar één keer een steiger op te bouwen. Dat kan betekenen dat bepaalde onderhoudswerkzaamheden ook naar voren worden geschoven.
Het streven is om de aanbestedingen nog voor de jaarwisseling plaats te laten vinden. De werkzaamheden zouden dan (met de nadruk op zouden) na Oud en Nieuw kunnen beginnen.

Nieuwe verlichting in de kerk
De kerk met oude verlichting
Het was al even eerder aangekondigd, maar nu is het een feit. De nieuwe verlichting is aangebracht en in gebruik genomen. Geschonken door een goede gever uit Uithuizen, die verder liever anoniem blijft.
Tijdens het ‘vriendenconcert’ op 11 juni is de verlichting, waarvan de installatie die morgen was afgerond, in gebruik genomen. Het ‘oude’ licht ging uit en Marien (Bügel) drukte op het indrukwekkende knoppenpaneel de één na de andere nieuwe lamp aan, negen in totaal. Deze lampen moeten even op temperatuur komen en beginnen als speldenprikjes, maar langzamerhand komen ze op stoom en werpen hun licht naar beneden in schip en koor én (twee spots) naar boven in het gewelf. De lampen zijn, ondanks het vele licht dat ze geven, niet zwaarder dan zo’n 30/40 Watt en verbruiken dus in verhouding heel weinig stroom.
Wie tijdens het Quiltfestival even binnenliep, kon de lampen al in bedrijf zien. Een waardevolle aanwinst die de sfeer van de kerk nog beter doet uitkomen.

Zand ververst
Onlangs heeft de zandbak op het schoolplein nieuw zand gekregen. Geen wonder dat de kinderen nu oproepen om geen hond meer in de bak te laten poepen. Het zand is nu mooi schoon.

Kansje voor ons Ooievaarsnest?
De NAM en de Dialoogtafel openen samen een laagdrempelig loket voor lokale initiatieven die de leefbaarheid in dorpen moeten vergroten. Bewoners en organisaties kunnen straks bij het loket plannen indienen en daarvoor een maximum bijdrage krijgen van € 10.000. Naar verwachting wordt het loket voor het einde van dit jaar geopend. Via de website van de deelnemers aan de Dialoogtafel is dan informatie te verkrijgen over de manier waarop plannen kunnen worden ingediend en waaraan ze moeten voldoen.

De natuur rukt op
Deskundigen noemen 2014 een goed paddenstoelenjaar. De aanwezigheid van boleten in de berm tegenover de kerk bevestigen dit.

Brieven van een vriend retour afzender
De quilt ‘Brieven van een vriend’, die Els van Baarle in het kader van het Quiltfestival speciaal maakte voor de Nicolaaskerk mocht deze zomer in de kerk blijven hangen. Na het open monumentenweekend zou het werk teruggaan naar Zeeland, waar Els woont.
Inmiddels was het goed vochtig geworden. Het leek geen goed idee om alle ‘strengen’ met brieven (maar liefst achttien in getal, van ieder zo’n vier meter), zo op te rollen en in een doos te stoppen. Daarom ging er keukenpapier tussen. Róllen! De volgende dag, bij nadere inspectie, bleek ook het keukenpapier te plakken. Alle strengen gingen vervolgens over de droogmolens. In meervoud, jawel.
Maar het Nederlandse weer kende geen genade en al gauw moesten de brieven andermaal worden opgerold. Maar ze waren nog veel te vochtig voor verzending. Leo en Marja maakten op hun logeerkamer onder de hanenbalken plaats. De brieven werden opnieuw uitgerold en opgehangen. Een hele kamer vol.
Na een week luchten konden de brieven met een gerust hart in een doos worden gestopt en retour afzender worden gestuurd.
Opnieuw achttien rollen. Er werden foto’s gemaakt, maar er was ook twijfel. Zou Els het wel prettig vinden om te zien wat er allemaal met haar werk gebeurde (overigens met de allerbeste bedoelingen.) Er gingen toch een paar foto’s richting Zeeland. Per kerende post kwam het antwoord: de uitstalling op de zolderkamer was: “Geweldig, je bracht me op een idee, ook zo over elkaar hangend is het goed.”
En in plaats van nieuw werk te maken voor een expositie volgend jaar, komen nu de brieven te hangen op de zolder van het Wevershuis in Leiden, dat stamt uit 1500. Toegegeven, er is enige overeenkomst…..

Graafwerk
Soms wordt er zomaar gegraven in de berm. Eerst tegenover de kerk. Veertien dag later is het weer raak, nu in de berm bij nummer 27. Navraag leverde op dat er werd gezocht naar de plaats van de gaskranen van respectievelijk de kerk en de school. Bij brand moeten die natuurlijk snel te vinden zijn.
Je zou toch denken dat in dit digitale tijdperk…

ONZE school
Overal zie je verzet tegen de sluiting van kleine scholen, dorpen trekken strijdbaar samen op. Ouders verenigen zich. Zo is ook Zandeweer in sterk verzet, de Onnemaschool moet blijven. Gedacht wordt daarbij aan samenwerking met de Schutsluis. Ook de op de ouderavond die op 2 juli jl. in ons dorpshuis is gehouden, werd in die richting gedacht. Samenwerken maakt sterker.
Dat bleek ook toen er in ons dorp een nieuwe school nodig was. Het nieuwe gebouw -waarin school en dorpshuis zijn gevestigd- is er gekomen, omdat VDO bereid was samen te werken met L&E en, omgekeerd. L&E kans zag een nieuwe school te bouwen samen met VDO. Kortom er is sprake van een onderlinge afhankelijkheid, waarbij er inmiddels sprake is van vele vervlechtingen.
Ten tijde van het gereedmaken van deze krant was het bestuur van VDO nog niet op de hoogte gesteld door L&E van een mogelijke sluiting.

KOP VAN JUT en andere zaken
“Het zou natuurlijk niet mogen, maar als het dan toch gebeurt, laat mij er dan een replica van maken. In de lifthal” zei Geurt, toen in 1999 het gebouw van het anatomisch museum van het UMCG werd gesloopt. Aldus geschiedde. Maandenlang werkte Geurt samen met Astrid (Blom) aan een enorme schildering (80 m2) waarmee hij een deel van het verdwenen museum weer in beeld bracht. Als vervanging. Met veel informatieve details uit de geschiedenis van de medische wetenschap, vooral uit de anatomie, nauwkeurig tot in detail. “Alles moet wel kloppen”, vond Geurt. Op 18 mei 2000 was het werk klaar. Af en toe kwam Geurt terug in die lifthal. Hij vulde nog een paar open vlakken van het kunstwerk in. In 2013 vatte Math Willems uit Stedum het plan op om het kunstwerk meer aandacht te geven.
Ook Geurt ging opnieuw aan de slag en vulde een nog opengelaten paneel in met een nieuwe schildering waarin Petrus Camper en de kop van Jut (Jut heeft echt bestaan) een prominente rol spelen als het goede versus het kwade. Math maakte een boekje met foto’s en teksten die zich laten lezen als een rondleiding langs het immense werk. ‘Wachten op de lift’ heet het heel toepasselijk. Het werd 15 oktober gepresenteerd. In de lifthal van de Faculteit Medische Wetenschappen in Groningen. Passies en Havinga traden op.
Zij en Geurt troffen elkaar in de Nicolaaskerk bij een concert van het duo. Daar ontstond het idee om hun nog te maken nieuwe voorstelling over de componist Moussorgsky (van o.a. ‘De schilderijententoonstelling’) te combineren met werk van Geurt. Deze voorstelling zal ook zeker een keer in de Nicolaaskerk te zien zijn. Maar nu was het podium voor Geurt en Math.
Het mooi uitgevoerde en zeer informatieve boekje is ook in te zien in het dorpshuis. Wat Geurt er zelf van vindt? “Alle mensen willen het licht op de muur hebben. Maar wat je echt moet zien, zijn de mensen die hier doorlopen en heel levend belicht worden. Dat die alle aandacht krijgen. Die muurschildering is gewoon secundair behang.”

Geplaatst in Ol'nzielsters

Advertenties