Geen notulen, wel een verslag

18 januari 2020 door Liesbeth

De jaarvergadering van 19 januari kende een ruime opkomst, wel 27 mensen. Tel daarbij nog 9 formele afmeldingen, dan weten we zeker dat er een grote betrokkenheid is!

LV_DSC28030_1280

Dit jaar zat Eric Z. de vergadering voor, en hij begon met felicitaties vanwege de geboortes binnen het dorp van het afgelopen jaar, wel 5 kinderen zijn geboren. Dit geeft hoop voor de toekomst.

LV_DSC28029_1280

Met uitzondering van een typ/spelfout werden de notulen (geprint op een formaat wat een leesbril vrijwel overbodig maakt) goedgekeurd.

De bestuursmededelingen werden voorgelezen door Martijn. Ten eerste de driehoek, De Driehoek. Helaas is het niet gelukt de financiering rond te krijgen, ondanks alle moeite en tijd die er in is gestoken. Er was gestart met een kunstwerk op de driehoek, maar uiteindelijk werd er alleen subsidie gevonden voor de (later toegevoegde) bermkast. Mogelijk zijn er in de toekomst nieuwe kansen, maar nu in ieder geval niet.

Ten tweede: de dorpsvisie. Het heeft een tijdje stil gelegen, maar wordt wel weer opgestart. Mensen die hieraan mee willen werken of denken of is dat hetzelfde?) worden gevraagd zich te melden. Martijn en Marja zijn de aanspreekpunten. Zij zullen ook nog met iedereen contact opnemen voor het vragen van toestemming voor het plaatsen van de foto’s.

Ook het volgende punt was voor Martijn: het verslag van de secretaris. Het afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, ook door “burgers” zelf. Ook hier wordt een beroep gedaan op ons allemaal: als je iets wil organiseren doe het, al of niet in samenwerking met het bestuur of dorpsgenoten.

De penningmeester verdeelde zijn boekhoudkundige producten, met helaas een verlies van ruim 2000 euro. Oorzaak ligt deels in de nieuwe boekhoudkundige aanpak, en het terugbetalen van eerdere subsidies. In de begroting van 2020 was nog geen rekening gehouden met de prijsverhoging, zodat de hoop is dat het volgend jaar een stuk beter gaat. Sietse (en mede namens Bouke) stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. En dit gebeurt ook onder luid applaus. Bouke is aftredend, en Ad wil hem wel proberen op te volgen.

Martijn is aftredend uit het bestuur, en Dick K. meldt zich. Martijn wordt bedankt (alweer met applaus) en Dick word verwelkomt (en nogmaals applaus).

Vroeger werden nieuwe mensen welkom geheten door Frans, die dan in de Ol’nzielster een interview plaatste. Voorstel is dat buren van nieuwe mensen kijken of ze hen eens mee kunnen nemen naar het dorpshuis. Verder zullen Yolande en Liesbeth contact gaan opnemen om mensen eventueel, indien gewenst natuurlijk, wat meer te vertellen over het dorp.

Wat betreft bardienst vervallen Christine en Raymond, maar Ad en Arnejan zullen aangeven op welke data zij kunnen dit jaar. Voor Maaike wordt nog gezocht voor een nieuwe partner. En zoals altijd het verzoek, de vraag, de eis, om beter schoon te maken.

Hoogtepunt was natuurlijk het uitdelen van de joker. Paul was helaas niet aanwezig, maar had wel gevraagd of Martijn wilde voorlezen: ik was aan het schoonmaken toen Louis de deur opendeed, wat rare kapriolen maakte, en uiteindelijk op de grond terecht kwam. Louis was er evenmin (traditie?), maar is ondertussen wel op de hoogte van zijn “jokerstatus”.

De joker

Geurt: bij problemen rond de schoonmaak, kan de wc dan niet vooraf worden schoongemaakt, en niet na de bardienst?

Dick: een rekje om verschillende leesbrillen op te hangen in het dorpshuis

Gea: heeft nooit een uitnodiging gehad voor het Kerstdiner, en niemand heeft een formele bevestiging gehad

Eric de R: hoe staat het met de dorpstuin? gemeente heeft nog contacten, loopt, langzaam, maar loopt

Eric de R: worden in het loop van het voorjaar Rustpunt

Marja: iedereen bedankt, met name Linda, voor het vele werk dat is verzet rondom de plaatsing van het orgel in de kerk. Men wil ook graag weer gebruik maken van het dorpshuis voor de komende activiteiten.

Marja: Ad heeft een archiefkast aangeboden, kan mogelijk op de zolder van de kerk, maar geeft ook ruimte voor archief VDO.

Marja: kopij voor de Ol’nzielster graag voor 1 februari aanleveren.

Sietse: excuses voor de overlast omdat hij vanwege het weer op “lastige tijden” moest werken

Martijn: de gemeente geeft Oldenzijl 14000 euro per jaar, drie jaar lang, om onder verschillende voorwaarden te kunnen gebruiken. Voor ideeen even contact opnemen met het bestuur.

Martijn: namens Bouke: kan er gesproken worden over de plaatsing van het scherm? Dit neemt het bestuur ter hand.

 

Tegen tienen was het weer voorbij. Volgend jaar weer een spel van de avond?

Geplaatst in Algemeen nieuws

Advertenties