Neut’nschaiten 2018

16 maart 2018 door Liesbeth

Op Tweede Paasdag 2 april is er weer het jaarlijkse neut’nschaiten. Vanaf 14 uur is het dorpshuis open, en vanaf 14.30 kunnen de walnoten geplet worden.

De eerste vijf ronden voor  rollades, de tweede vijf rondes voor geld. En natuurlijk een kinderbaan en eieren zoeken. Iedereen is van harte  welkom!

 

 

 

Opgenomen in Activiteiten

Over kampioenen, poedels en wat er gebeurt als je geen geduld hebt.

16 maart 2018 door Liesbeth

Tja, waar zal ik beginnen? De kampioen dan maar: Louis heeft dit jaar het beste resultaat gehaald bij de langdurige biljartcompetitie van biljartvereniging ’t Keutje. Frans heeft de barrage van Bouke gewonnen: Frans heeft de poedelprijs!

Maar hoe zat het nu met dat geduld? Dat was afgelopen week, de avond van de laatste speelronde. Die ging niet door. En waarom niet? Nou dat was omdat toen Bouke kwam er nog niemand was en hij naar Danny ging. Toen kwam Frans, en die dacht: niemand? Ik zet de verwarming uit en ga naar huis. Op de terugweg kwam hij Anton tegen, maar Frans zag het niet meer zitten om terug te gaan. Dus Anton dacht: dan maar naar huis. Bouke kwam terug, maar er was nog steeds niemand (?) dus ging maar terug naar Yes. Paul liep op zijn gemak naar het dorpshuis, maar het was donker, en ook hij draaide om. Hij was thuis toen Klaas langs zijn huis liep, richting dorpshuis. Maar het was daar donker, en hij ging dus maar terug naar Gea. En nog later fietste Louis naar het dorpshuis, en die ging dus uiteindelijk terug naar Liesbeth.

En dat is de reden waarom de competitie eigenlijk niet helemaal is gespeeld, en (sssssstttt) misschien eigenlijk wel de reden dat Louis heeft gewonnen.

Opgenomen in Algemeen nieuws

Tekenclub?

11 maart 2018 door Liesbeth

De tekenclub is, na hoeveel jaar wel niet, helaas gestopt. Met dank aan de leden en de leraren van al die jaren en voor al die jaren!

 

Opgenomen in Activiteiten, Algemeen nieuws

Verdrietig..

10 maart 2018 door Liesbeth

Wij zijn verdrietig dat we jullie moeten laten weten dat Ingrid van der Molen afgelopen donderdag thuis is overleden. De afscheidsdienst is woensdag aanstaande om 13 uur in de kerk.

Ingrid woonde met Rick, Nine en Jim David in de witte boerderij aan de Dijkumerweg. Ze genoot daar van het leven met haar gezin, en van de fantastische plek. We wensen Rick, Nine en Jim David veel sterkte.

Opgenomen in Algemeen nieuws

alarmerend en zorgwekkend!

10 maart 2018 door Liesbeth

de website heeft een probleem met de schrijfruimte, met als gevolg dat op dit moment geen foto’s geplaatst kunnen worden. De “website-dokter” heeft de meest waarschijnlijke diagnose gesteld, en over de beste behandeling wordt op dit moment gesproken. Nader bericht volgt!

Opgenomen in Algemeen nieuws

Morgen de foto’s….

3 maart 2018 door Liesbeth

maar vandaag al de uitslag:

de winnaar van de driekamp priksleeen, curling en striekiezerglieden is het team bestaande uit Martijn, Leon, Paul, en het geheime wapen Arne!

 

update: foto-upload-problematiek, maar de foto’s verschijnen zo spoedig mogelijk

Opgenomen in Algemeen nieuws, IJsvereniging

Schaatsen?

24 februari 2018 door Liesbeth

Aanstaande zaterdag 3 maart vanaf 14 uur op de gracht bij Klaas en Gea is er

  1. Koek
  2. Zopie
  3. Priksleeen
  4. Striekiezerglieden

 

maar niet schaatsen, dat kan misschien later eens op de maar, we duimen!

Opgenomen in Activiteiten, IJsvereniging

Nieuwe gemeente Het Hogeland vestigt zich in vier gemeentehuizen

22 februari 2018 door Liesbeth

De nieuwe gemeente Het Hogeland wordt gehuisvest in de vier bestaande gemeentehuizen in Uithuizen, Leens, Bedum en Winsum. De publieksbalies waar inwoners paspoorten, rijbewijzen en andere documenten kunnen aanvragen blijven open.

De werkgroep Huisvesting heeft het afgelopen jaar de gemeentehuizen van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond onderzocht. Er is gekeken naar de staat van de gebouwen, de beschikbare ruimte en wat de nieuwe organisatie nodig heeft om klant- en servicegericht, toegankelijk, flexibel, snel en efficiënt te kunnen werken. Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige gemeentehuizen relatief eenvoudig aangepast kunnen worden om de nieuwe organisatie te huisvesten.

Waar vergadert de gemeenteraad?

De nieuwe gemeenteraad wordt gehuisvest in het gemeentehuis in Uithuizen. Deze keuze sluit aan bij de inbreng van een afvaardiging van de vier gemeenteraden. Na grondig onderzoek van de vier raadzalen blijkt die van Eemsmond het meest geschikt voor huisvesting van de nieuwe gemeenteraad. Er zijn geen grote bouwkundige ingrepen nodig. De raadzaal in Uithuizen kan zonder grote investeringen plek bieden aan 29 raadsleden, het college, de griffier en publiek.

Bestuurscentrum Winsum

Het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Het Hogeland wordt gehuisvest in het gemeentehuis van Winsum. Dit gemeentehuis is vanwege de uitstraling, centrale ligging en ruimte het meest geschikt voor huisvesting van het bestuurscentrum.

De ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie wordt over de vier gemeentehuizen verspreid. De invulling is afhankelijk van hoe de nieuwe organisatie eruit gaat zien. Dat wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het definitieve huisvestingsplan wordt medio 2018 verwacht. De verschillende gemeentewerven en de onderkomens van Werkplein Ability blijven voorlopig gehandhaafd.

De huisvestingsvisie wordt op 8 maart a.s in de vergadering van de raadsklankbordgroep, een afvaardiging van alle partijen die in de vier raden vertegenwoordigd zijn, gepresenteerd en toegelicht.

 

Opgenomen in gemeentenieuws

een paar nieuwtjes vanuit het bestuur:

15 februari 2018 door Liesbeth

Reanimatie/AED training

De gemeente organiseert binnenkort Reanimatie/AED trainingen.

Dit is het programma:

    • Basisreanimatie en toepassing AED
    • Stand van zaken hartveiligheid in de regio / Hartslag NU
  • Leren omgaan met de AED buitenkasten

 

 

De trainingen worden eind maart en april gegeven om 13.30-15.00 of 19.30-21.00 uur.

Bij interesse, graag opgeven bij bestuursleden of via info@oldenzijl.nl.

 

 

Verbeterpunten

Gedurende de VDO jaarvergadering zijn er diverse verbeterpunten voor straat, verlichting e.d. aangedragen. Het bestuur heeft deze verbeterpunten doorgegeven aan de Gemeente.

Mochten jullie nog meer punten hebben, kunnen jullie deze doorgeven aan de gemeeente via de website: https://www.verbeterdebuurt.nl/nieuwe-melding

Opgenomen in Algemeen nieuws

Bestuursmededelingen februari 2018

11 februari 2018 door Liesbeth

gebruikersovereenkomst
Het VDO-bestuur heeft twee keer met Ik & Zorg gesproken over de gebruikersovereenkomst. De eerste keer was de gemeente daarbij aanwezig. De gemeente is de eigenaar van het dorpshuis en als derde partij bij de overeenkomst betrokken. Zij zorgt voor de juiste juridische formuleringen. VDO en Ik & Zorg bepalen wat er in de gebruikersovereenkomst moet staan. Daar is de tweede keer op 9 januari over gesproken. Beide partijen hadden vooraf een lijstje opgesteld wat zij graag geregeld wilden zien. Dat kwam grotendeels overeen, zodat we snel klaar kwamen. Zoals afgesproken tijdens de algemene ledenvergadering wordt de lijst voorgelegd aan de leden. Dit gebeurt tijdens de bijeenkomst die wordt georganiseerd zodra duidelijk is wanneer Ik & Zorg het schoolgedeelte gaat kopen. Leden kunnen dan nog op- en aanmerkingen maken. Daarna wordt de lijst definitief gemaakt en wordt hij in de gebruikersovereenkomst opgenomen.

Bestuursmededeling federatieve stichting
Dinsdag 6 februari is er in het dorpshuis een bijeenkomst over een federatieve stichting voor dorpshuizen. Aanwezig waren de gemeente Eemsmond, de 9 afgevaardigden van dorpshuizen in Eemsmond en de Vereniging Kleine Dorpen Groningen. Ineke Kalteren van de gemeente heeft verteld over haar ervaringen met een federatieve samenwerkingsverband. Zij woont in Friesland en is zelf bestuurslid van een dorpshuis wat onderdeel maakt van zo’n stichting. Elke dorpsvereniging of stichting blijft zelf eigenaar van het dorpshuis. Iemand van het bestuur zit ook in het bestuur van de federatieve stichting. Deze stichting regelt het groot onderhoud van de panden van de aangesloten dorpshuizen, stelt daarvoor een begroting op en maakt afspraken met de gemeente over de jaarlijkse subsidie. Maar het is ook mogelijk om andere zaken via de stichting te regelen, zoals de verzekering of onderhoudscontracten. Omdat de stichting een grotere partij is, ben je dan vaker goedkoper uit. En tot slot biedt de stichting de mogelijkheid om kennis en kunde uit te wisselen. Dan kan over interne zaken gaan als ledenwerving voor een bestuur of om externe zaken als het meepraten met de gemeente.
Gemeente Eemsmond wil graag dit jaar experimenteren met een dergelijke aanpak. De avond stond in het teken van informatie geven. Op het eind is gepeild wie eventueel mee wil werken aan een pilot. Vijf dorpshuizen hebben positief gereageerd. Het bestuur van VDO is daar een van.
Subsidie-aanvraag beamer
De huidige beamer is hoognodig aan vervanging toe. Zelfs met de gordijnen dicht is het licht te zwak om echt te genieten van de beelden. Het scherm is ook stuk. Om het omlaag te krijgen moest Erik op de schouders van Louis gaan staan. Kortom tijd voor een nieuwe beamer, scherm en kabel. Hiervoor is op de valreep nog subsidie aangevraagd bij het Loket Leefbaarheid, wat leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied ondersteunt. De bodem van de subsidiepot is in zicht dus het was zaak er snel bij te zijn. We hopen binnenkort te kunnen laten weten dat we de beamer en het scherm hebben gekocht.

NL Doet; Voorjaarsschoonmaak dorpshuis + dorpsmaaltijd
Ook dit jaar doet VDO weer mee met NL Doet. Op zaterdag 10 maart is er een grote schoonmaaksactie van het dorpshuis. Daarna gaan we met elkaar lekker eten. We zoeken vrijwilligers voor zowel de schoonmaak als het koken. Deze dag wordt mogelijk gemaakt dankszij subsidie van het Oranjefonds.

Opgenomen in Algemeen nieuws

Advertenties