Activiteiten december 2018

14 november 2018 door Liesbeth

Zaterdag 1 december: schoentje zetten voor de Sint vanaf 16:00 uur. Geef je (kind) op vòòr 25 november bij Linda 06-50231545. Zondag 2 december tussen 11:00 en 12:00 uur kun je komen kijken of er ook iets in je schoentje ligt!

kerstdiner zal dit jaar zijn op kerstavond 24 december. We zoeken nog een kok! Wie wil, met hulp van ons allen natuurlijk, het heft in handen nemen in de keuken?

op 31 december zal het dorpshuis open zijn van 21.00 tot 2.00 uur. Er kunnen spelletjes gedaan worden, gekletst, maar geen TV!

Opgenomen in Activiteiten

Activiteiten november 2018

14 november 2018 door Liesbeth

zaterdag 24 november: 15.30-16.30 informatiebijeenkomst over herinrichting Paaptilsterweg en energieneutraal maken van het dorpshuis.

zaterdag 24 november: aansluitend uiensoepwedstrijd. Meld je aan op info@oldenzijl.nl.

Zaterdag 1 december: schoentje zetten voor de Sint vanaf 16:00 uur. Geef je (kind) op vòòr 25 november bij Linda 06-50231545. Zondag 2 december tussen 11:00 en 12:00 uur kun je komen kijken of er ook iets in je schoentje ligt!

Zie ook onder Algemeen Nieuws, bericht van het bestuur

Opgenomen in Algemeen nieuws

Berichten van het bestuur

14 november 2018 door Liesbeth

Wij gaan volgende week, zaterdag 24 november, de al lang beloofde uiensoepwedstrijd houden. Wat betekent dit? Als je mee wilt doen kun je je opgeven via info@oldenzijl.nl. Maak je eigen fantastische uiensoep. De onafhankelijke jury zal de soep beoordelen, dus maak genoeg voor twee in ieder geval. Prijs is het eigenaarschap, dus GEEN wisseltrofee, van de Gouden Siepel.

Informatiebijeenkomst over het energieneutraal maken van het dorpshuis en herinriching Paaptilsterweg is op zaterdag 24 november van half vijf tot half zes (daarna dus uiensoep!)

Zaterdag 1 december: schoentje zetten voor de Sint vanaf 16:00 uur. Geef je (kind) op vòòr 25 november bij Linda 06-50231545. Zondag 2 december tussen 11:00 en 12:00 uur kun je komen kijken of er ook iets in je schoentje ligt!

Huur dorpshuis:

Er zijn vele gesprekken geweest tussen bestuur en gemeente over het kopen of huren van het dorpshuis nu de school definitief verkocht is aan Ik&Zorg. Het bestuur vond koop geen optie en dat betekent dat we het dorpshuis gaan huren. De bal ligt nu bij de gemeente om een huurovereenkomst op te stellen.

Kado ijsvereniging:

De ijsvereniging heeft vorig jaar het dorp, in de vorm van VDO, een verlichte kerstboom aangeboden. Het bestuur was hier heel blij mee, maar het bleek te HOOG gegrepen. Dus in gezamenlijk overleg, en we zijn er niet minder blij mee, is er gekozen voor een verlichte komeet.

Opgenomen in Activiteiten, Algemeen nieuws

voetbalfeestjes!

6 november 2018 door Liesbeth

Komende periode samen kijken in “Lutje Brussel”:

 

 

Onze Leeuwinnen spelen voor plaatsing voor het WK komende zomer een thuis- en uitwedstrijd tegen Zwitserland op:

 

Vrijdag 9 november 20.00 uur in Stadion Galgenwaard in Utrecht

en de uitwedstrijd op dinsdag 13 november om 19.00 uur in Schaffhausen de return.

De winnaar over deze twee wedstrijden is geplaatst voor het WK!

 

 

 

 

 

Vrijdag 16 november en zondag 18 november (Leeuwen)

 

NEDERLAND – FRANKRIJK

&

DUITSLAND – NEDERLAND

 

Wedstrijden in het kader van de Nations League

Aftrap beide wedstrijden: 20.45 u.

 

 

 ATTENTIE!

In het vervolg “duurzame berichtgeving” omtrent “samen voetbal kijken” via onze site: http://www.oldenzijl.nl/wordpress/

Dit is goedkoper, milieu vriendelijker, sneller en gemakkelijker dan via folders.

 

Opgenomen in Activiteiten, Algemeen nieuws

bericht vanuit de gemeente

1 november 2018 door Liesbeth

Bestuurlijk overdrachtsdocument voor nieuwe Raad

Vandaag, woensdag 31 oktober, ontvangt de Raadsklankbordgroep (een vertegenwoordiging van raadsleden van de BMWE-gemeenten) een overdrachtsdocument van de huidige vier colleges: ‘De Staat van Het Hogeland’. In dit document worden op hoofdlijnen de ontwikkelingen, opgaven en uitdagingen binnen de diverse beleidsdomeinen van de nieuwe gemeente Het Hogeland beschreven. ‘De Staat van Het Hogeland’ is bedoeld als overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. Zij ontvangen het document via de Raadsklankbordgroep.

Beleidsterreinen

‘De Staat van Het Hogeland’ gaat in op diverse beleidsterreinen, waaronder Economie & Werkgelegenheid, Leefbaarheid & Voorzieningen, Sociaal Domein & Volksgezondheid, Ruimtelijke ordening, Wonen & Duurzaamheid, Aardbevingen en Burger & Bestuur. De huidige ontwikkelingen worden erin beschreven, evenals aandachtspunten voor het nieuwe college en de raad: wat zijn volgens het huidige bestuur de belangrijkste onderdelen waar op moet worden ingezet.

Inzet

Een belangrijk onderdeel van het document heeft betrekking op de harmonisatie van diverse beleidsgebieden. Op het gebied van bijvoorbeeld afvalinzameling hebben de vier gemeenten een verschillende aanpak qua kosten, milieu en service – harmonisatie daarvan is belangrijk. Dit proces start vanaf 1 januari 2019. Ook harmonisatie op andere terreinen, denk aan belastingen en Openbare Orde en Veiligheid, is van groot belang. Qua economie is het belangrijk om in te zetten op onder andere het behoud van werkgelegenheid en het investeren in digitale en fysieke bereikbaarheid van Het Hogeland. Voor de leefbaarheid is van het belang om in te zetten op bijvoorbeeld voorzieningen, sport, kindcentra en cultuur. In de zorg speelt het terugdringen van financiële tekorten een grote rol, terwijl er tegelijkertijd gestreefd wordt naar goede zorgvoorzieningen en er oog is voor kwetsbare inwoners, maatschappelijke initiatieven, minimabeleid en mantelzorg. Waar het gaat om ruimtelijke ordening en wonen, ligt de nadruk volgens de colleges onder andere op het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie, een Woon- en Leefbaarheidsplan, energietransitie en verkeerveiligheid. Ook de aardbevingsproblematiek krijgt aandacht: de versterkings-opgave wordt op een gebiedsgerichte manier opgepakt, in overeenkomst met de visie ‘Ruimte!’. Bovendien is het streven om zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare kansen dankzij het Nationaal Programma Groningen.

 

 

Opgenomen in gemeentenieuws

Verkiezingen

27 oktober 2018 door Liesbeth

In november zijn de (nieuwe) gemeenteraadsverkiezingen, klik hier voor hulp bij het kiezen.

Opgenomen in Algemeen nieuws, gemeentenieuws

Sportavond

26 oktober 2018 door Liesbeth

Na het voetballen is nu ook de Formule 1 een reden geworden tot gezellige gezamenlijke bijeenkomsten in het dorpshuis. Aanstaande zondag is de Grand Prix van Mexico en vanaf 19.30 is iedereen welkom om Max aan te moedigen.

Of Hamilton

Of Vettel

Of iemand anders!

Opgenomen in Activiteiten

Alwer voetballuh….

14 oktober 2018 door Liesbeth

Na de spetterende overwinning van Nederland op aartsrivaal Duitsland (we hebben het over voetbal), is er aanstaande dinsdag weer een spannende wedstrijd. En ook ditmaal in Lutje Brussel te zien, vanaf 20.30 ongeveer.

 

oh ja, het tegen de Rode Duivels natuurlijk, België dus!

Opgenomen in Activiteiten

Lang, lang geleden…

25 september 2018 door Liesbeth
wie kent haar nog?

wie kent haar nog?

 

 

 

 

Opgenomen in Algemeen nieuws

24 september 2018 door Liesbeth

In oktober zal er een uiensoepwedstrijd worden georganiseerd. De exacte datum wordt nog bepaald, dus begin maar vast met oefenen. Iedereen kan meedoen, Jeanine en Geurt zullen de winnaar bepalen.

 

op 6 oktober, en op 3 november, zijn de open dagen van de Eemstuin, steeds van 11 tot 16 uur.

In november zal er een bierproeverij plaatsvinden. Verschillende soorten bier, merken kunnen worden geadviseerd aan het bestuur, zullen geproefd kunnen worden. Gewoon voor de lekker.

 

 

 

 

 

Opgenomen in Activiteiten, Algemeen nieuws

Advertenties