ledenvergadering ijsvereniging 2016, deel 1

16 februari 2016 door Liesbeth
Op vrijdag 12 februari, om  precies 20.04, opende voorzitter Dick Sikkema de jaarlijkse ledenvergadering van de hardrijderijvereniging Oldenzijl en omstreken.
Aanwezig waren: Dick, Arnejan, Ad, Marten, Frans, Marja, Leo, Louwe, Louis, Vera, Dorien, Eric Yolande, Gea, Paul, Yes, Joke, Danny en Liesbeth, en misschien nog meer?
De vergadering werd geopend met het stilstaan bij het overlijden van één van de leden, de heer Zwerver, vader van Marjolijn. Daarna benoemde de voorzitter zijn blijdschap over de aanwezigheid van Louwe na de heupoperatie. En er werd door bestuursleden zelf aangegeven dat ook het aanwezig zijn van de voorzitter een verheugend gegeven was, gezien zijn ziekte en operatie in de afgelopen periode.
De notulen van de jaarvergadering werden voorgelezen, en goedgekeurd.
Het verslag van de penningmeester werd met vreugde ontvangen, en de kascommissie (Vera en Dorien) verleende décharge.
De lotenverkoop was, zoals altijd, weer een daverend succes. alhoewel Jacob nog altijd wordt gemist!
Na de pauze werd er een nieuw kascommissielid gekozen, namelijk Eric. Vera werd bedankt voor haar trouwe diensten.
Liesbeth was aftredend bestuurslid en mocht een bos mooie bloemen ontvangen. Danny wilde wel deelnemen aan het bestuur en iedereen was hier erg blij mee. Dick werd stilzwijgend voor een nieuwe periode gekozen in het bestuur.
Leo heeft een nieuw logo ontworpen voor de ijsvereniging, wat door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Het logo zal nog worden uitgezaagd door leerlingen van Arnejan. Het is een combinatie van een schaats en een striekiezer.
Tijdens de rondvraag kwam de vraag of we voortaan ook eerder in het seizoen kunnen vergaderen, en ter plekke wordt besloten om dit in november 2016 te doen.
In de zomer activiteiten organiseren werd eerdere jaren steeds wat afgehouden, maar het aantal “slappe” winters is nu te hoog. Dit jaar wordt er gekeken door het bestuur naar striekiezerglieden, ofwel curlingmogelijkheden, zonder ijs, maar op wieltjes.
En op 11 maart zal er weer een tocht richting Kardinge worden georganiseerd.
Na afloop van de vergadering werden de Wereldwinkelprijzen en bloembollen verdiend door lotenkopers en bingowinnaars. Sommigen stelden dit op prijs, anderen verlangden terug naar taart en Action. Volgend jaar nieuwe kansen, en ook letterlijk nieuwe prijzen!

Geplaatst in IJsvereniging

Advertenties