jaarvergadering ijsvereniging 2017

18 december 2017 door Liesbeth

Sorry, helemaal vergeten, en daardoor volledig leunend en steunend op het verslag van Frans:

 

Kwaliteit boven kwantiteit

Als er iets over de jaarvergadering 2017 van de Hardrijderijvereniging Oldenzijl en Omstreken moet worden gezegd dan is het bovenstaande kop van  toepassing. De opkomst van acht leden voor een bijeenkomst die al jarenlang als de gezelligste vergadering van het jaar wordt gezien  is, zacht uitgedrukt, teleurstellend.

Het mag de pret niet drukken, want ook deze avond zit de stemming er goed in. En begint zoals het hoort precies op tijd:  een fiks aantal minuten over het aangekondigde aanvangstijdstip, sterk beïnvloed door de uitbundige koffie-met.

 

Het is de laatste vergadering voor Dick Sikkema als voorzitter. Een rol die hij sinds 2011 bekleedt. Een beetje jolig of los uit de hand, het is maar hoe je het wilt beschrijven, de avond ontpopt zich wat anders dan anders. Misschien wel door  de terugblik van de voorzitter op enkele markante perioden of gebeurtenissen in het negentigjarige bestaan van de Hardrijderijclub Oldenzijl te Oldenzijl zoals de vereniging van 1928 tot in de jaren tachtig heette.

Liesbeth Span heeft de notulen van al die jaren gedigitaliseerd en op de website gezet. Moet te vinden zijn onder http://www.oldenzijl.nl/wordpress/2009/01/18/verslagen-ijsclub-oldenzijl-1929-1934/. Een titansarbeid die niet onvermeld mag blijven.

 

Tijd om eens wat aan de agenda te doen. Ad Prins deelt het verslag van de vorige vergadering uit en leest het vervolgens voor. En als we toch bezig zijn met voorlezen, dan dat van het jaar daarvoor ook maar, want dat is nooit uitgeprint. Uit die notulen blijkt die vergadering tweemaal te zijn geopend, omdat Frans wat later binnenkomt. Het is dan 20:01.

Uitgerekend Frans, die ruim twintig jaar in deze krant de draak stak met de opening die volgens hem, ongeacht de vertraging, altijd precies op tijd was.

De verslagen geven verder geen aanleiding tot opmerkingen.

 

De kascommissie bij monde van Eric Zijp, is tevreden over de financiën en de penningmeester meldt dat de vereniging in het jaar 2016 zeven euro armer is geworden. De kost gaat hier ook voor de baat uit, want er is  voor 67 euro aan balken voor een makkelijk aan te leggen ijsbaantje gekocht. Zo zie je maar, verlies is betrekkelijk. De kascommissie wordt bedankt en vervolgens geheel vervangen door het met acht algemene stemmen  gekozen duo Marja Spakman en Sietse Buurma.

 

De punten NK allround en sprint en een jubileumfeest op 10 februari 2018 worden doorgeschoven naar respectievelijk Arne-Jan en het bestuur. En natuurlijk is er ook een bestuursverkiezing. Na het aftreden van Dick is er een plaats over, waarvoor zich twee kandidaten hebben gemeld:  Yolanda en Vera.  Wat een weelde. Kiezen is jammer en na enig overleg tussen de zaal en het bestuur wordt besloten ze beiden te benoemen. Een stap in de richting van een evenwichtige vrouw/man verhouding in het bestuur.  En voor een extra bestuurslid geldt: beter mee verlegen dan om verlegen.

 

De rondvraag levert geen vragen op en de avond verglijdt verder in een bingo zonder opmerkelijke gebeurtenissen, wat op zich al een opmerkelijke gebeurtenis is. En een loterij die een heel hoge opbrengst per deelnemer telt en daardoor nog twee euro meer oplevert dan die van 2015. Het is geen wonder dat hier en daar, waar de loten zich hadden opgehoopt, ook een stapel prijzen komt te staan. Want de weinige bezoekers van de vergadering hebben wel voor een volle prijzentafel gezorgd.

De nazit is relatief druk. Toch weer en gezellige avond!

Geplaatst in Algemeen nieuws, IJsvereniging

Advertenties