Niet te geloven!!

28 mei 2020 door Liesbeth

Maandagmiddag 14 uur, jawel, wordt er gebouled bij het dorpshuis! Zoals Bouke zou zeggen: it giet oan!

Opgenomen in Algemeen nieuws

Oldenzijl in het nieuws

2 mei 2020 door Liesbeth

Klik hier en lees meer

Opgenomen in Algemeen nieuws

Wie weet?

10 april 2020 door Liesbeth

Wie weet wie de biljartcompetitie heeft gewonnen? Wie weet of de biljartcompetitie tijdens de zomerstop wordt ingehaald? Wie weet of de biljarttransfers dit jaar een latere sluitdatum kennen? Wie weet dit?

Opgenomen in Activiteiten

Vermoedens?

10 april 2020 door Liesbeth

Wij, van de websiteredactie, verwachten en denken dat het neut’nschaiten op tweede Paasdag, aanstaande maandag, niet doorgaat.

Opgenomen in Activiteiten

Wat kunnen we doen?

5 april 2020 door Liesbeth

Wat kunnen we in deze (covid 19)  tijd voor elkaar doen?

 

rekening houden met elkaar

boodschappen doen

elkaar bellen

ook in de tuin op afstand blijven

berenspel spelen

wel fietsen

geen feestjes

wel blij zijn

maar vooral:

hou rekening met elkaar en wees lief voor elkaar

 

dat moet toch niet zo ingewikkeld zijn?

 

als je meer tips hebt, laat het weten. Alle tips worden geplaatst!!!

Zie ook:

Houtrook en gezondheid

Lees de rest van dit bericht »

Opgenomen in Algemeen nieuws

En nog een update: gemeente

25 maart 2020 door Liesbeth

Locatie Uithuizen Werkplein Ability voorlopig gesloten

Het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland heeft besloten de vestiging van Werkplein Ability in Uithuizen met ingang van vandaag tot 6 april te sluiten. Dit is een gevolg van de Coronacrisis. Gebleken is dat door de aard van de productieprocessen de minimum-afstand van anderhalve meter tussen werknemers moeilijk haalbaar is. Om alle risico’s uit te bannen, is tot sluiting van de vestiging besloten.

Eerder al werd de vestiging van Werkplein Ability in Winsum gesloten. De dienstverlening is verplaatst naar het gemeentehuis in Winsum. De vestiging in Wehe den Hoorn, waar de groenvoorzieningstak is gehuisvest, blijft voorlopig open.

Het bedrijf in Uithuizen vormt de industrie- en dienstverleningstak van Werkplein Ability en biedt beschut werk aan ongeveer 300 werknemers. Die zijn onder meer werkzaam in de metaal- en houtbewerking. Ook verpakkingswerkzaamheden, schoonmaak en postbezorging behoren tot de activiteiten. De postbezorging en schoonmaak blijft voorlopig gehandhaafd. Een aantal opdrachten op locatie wordt verder nog afgerond.

De relaties van Werkplein Ability zijn gisteren op de hoogte gesteld van de sluiting. Voorlopig wordt uitgegaan van sluiting tot 6 april. Door de herindeling is Werkplein Ability een volledig onderdeel van de gemeente Het Hogeland.

Uitstel betaling belasting ondernemers en ZZP’ers

Ondernemers en ZZP’ers in de gemeente Het Hogeland kunnen sinds woensdag 25 maart uitstel van de betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Ook bouwleges, leges voor evenementenvergunningen en marktgelden vallen onder de regeling. Het uitstel geldt voor een periode van drie maanden. Het aantal betaaltermijnen blijft ongewijzigd. Aanvragen kunnen via de website van de gemeente ingediend (https://hethogeland.nl/coronavirus/ondernemen/uitstel-van-betaling-belastingen). Uitstel aanvragen per brief kan ook: Gemeente Het Hogeland, Team Belastingen, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen .

Opgenomen in Algemeen nieuws, Gemeentenieuws

Update CoronaMaatregelen gemeente Hogeland

17 maart 2020 door Liesbeth

Sociale teams

– De sociale teams van de gemeente leggen voorlopig alleen huisbezoeken af in urgente gevallen. Als er sprake is van ziekte, wordt zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Het Sociaal Team blijft telefonisch bereikbaar via 088 – 345 88 88.

– Uit voorzorg vervallen tot 6 april alle activiteiten van Mensenwerk Hogeland. De organisatie is wel telefonisch bereiken via 0595 – 745 090. Zorg gaat nu vooral uit naar de kwetsbaren. Inwoners die iemand kennen die hulp of een luisterend oor nodig heeft, worden verzocht dit door te geven aan Mensenwerk. Mensenwerk neemt dan telefonisch contact op met deze inwoners om te kijken hoe zij ze kunnen helpen. Voor de ondersteuning van mantelzorgers, alleenstaanden, telefoonwinkels en boodschappendiensten bereidt Mensenwerk acties voor.

Afval
– De ronde van de chemokar op 23, 24 en 25 maart in de voormalige gemeente Bedum vervalt en wordt mogelijk op andere dagen ingehaald. Chemisch afval kan worden ingeleverd bij de milieustraat in Groningen of Usquert.

– Het gratis inleveren van snoeiafval op vrijdag 20 maart bij de gemeentewerf aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum vervalt. De snoeironde wordt deze week wel gereden in de voormalige gemeente Winsum.

Activiteiten 75 jaar vrijheid

De activiteiten rondom 75 Jaar Vrijheid die tot 6 april gepland staan, gaan niet door. De organisatoren bekijken nog of en wanneer bepaalde evenementen later dit jaar worden georganiseerd. Een actueel overzicht is te vinden op: www.hethogeland.nl/vrijheid.

Sluiting dorpshuizen etc.

De dorpshuizen, jeugdsozen en gymzalen in de gemeente Het Hogeland zijn tot nader order gesloten.

Algemeen: noodverordening van kracht

Op maandag 16 maart heeft voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen een noodverordening ondertekend. Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. Meer informatie is hier te vinden: https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/over_ons/nieuws/voorzitter_koen_schuiling_tekent_noodverordening/

 

 

 

 

Opgenomen in Algemeen nieuws

Oldenzijlster Corona maatregelen

16 maart 2020 door Liesbeth

Als eerste: in ieder geval tot 6 april is het dorpshuis gesloten.

Hetzelfde geldt voor de biljartvereniging.

En Ik&Zorg hebben de donderdagavond alleen nog geopend voor bewoners, cliënten en eventuele familie.

Het concert op 29 maart in de kerk van Passies en Havinga gaat helaas niet door.

Opgenomen in Activiteiten, Algemeen nieuws

De gemeente en Corona maatregelen

16 maart 2020 door Liesbeth

Burgerzaken vanaf 18 maart uitsluitend in Winsum

Vanaf woensdag 18 maart 2020 tot maandag 6 april 2020 is alleen het gemeentehuis van Winsum geopend voor noodzakelijke burgerzaken zoals geboorteaangiften en overlijdensaangiften. Paspoorten en rijbewijzen worden alleen bij spoedgevallen verstrekt. Inwoners die een afspraak hebben gepland op een andere locatie, wordt gevraagd de afspraak te annuleren, wanneer dat mogelijk is, of een nieuwe afspraak te maken in Winsum. Aangevraagde documenten kunnen afgehaald worden in Winsum, zonder afspraak.
Dorpshuizen, jeugdsozen en gymzalen gaan dicht.
MENSENWERK HOGELAND
Uit voorzorg vervallen tot 6 april alle activiteiten van Mensenwerk Hogeland. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, kunnen wel bellen naar 0595) 745 090. Voor de ondersteuning van mantelzorgers, alleenstaanden, telefoonwinkels en boodschappendienst bereidt Mensenwerk acties voor.

75 Jaar Vrijheid

De activiteiten rondom 75 Jaar Vrijheid vóór 6 april gaan helaas niet door. De organisatoren bekijken of en wanneer bepaalde evenementen later in het jaar worden georganiseerd. Op de evenementenkalender van de gemeente staat altijd een up-to-date overzicht van de activiteiten.

Informatie
De gemeente informeert inwoners zoveel mogelijk via Facebook en Twitter. Aanstaande woensdag worden niet digitale inwoners geïnformeerd via de gemeentepagina in de Noorderkrant.

Tot zover eerst. Bel gerust als je vragen hebt.

Opgenomen in Algemeen nieuws

Over Corona Covid 19

13 maart 2020 door Liesbeth
Vanuit de gemeente kwam het volgende bericht:

Omdat we het belangrijk vinden jullie actief op de hoogte te houden van de gevolgen van corona voor Het Hogeland, informeren we jullie anders dan jullie gewend zijn. Via dit mailbericht dus.

Voor de komende week gelden voor de gemeente Het Hogeland de volgende afspraken:

Dienstverlening
De komende week blijven de publieksbalies van de gemeente onveranderd geopend. Ook de openingstijden blijven gelijk. De gemeentelijke dienstverlening gaat dus zo goed mogelijk door.

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten voor meer dan 100 personen in de gemeente gaan tot en met 31 maart niet door. Huisbezoeken
Huisbezoeken worden alleen afgelegd wanneer dat strikt noodzakelijk is. De gemeente zal hierover telefonisch contact opnemen. Wanneer iemand ziek is, of als er huisgenoten ziek zijn, wordt de ondersteuning zo mogelijk telefonisch geregeld. Inwoners die zelf geen afspraak willen, kunnen dat aangeven. Dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Hulpverleningsdiensten
De hulpverleningsdiensten blijven ongewijzigd actief. Meer informatie
– Landelijk informatienummer 0800-1351. Dit nummer is bereikbaar tussen 8.00 uur en 20.00 uur.
– Actuele gezondheidsinformatie via GGD Groningen: http://bit.ly/2BCbMYy
– Actuele informatie via het RIVM: http://bit.ly/2QbgrdC

 

Opgenomen in Gemeentenieuws

Advertenties