Bericht over dorpshuis

2 december 2020 door Liesbeth

ik kreeg het verzoek onderstaande te plaatsen:

 

Beste bewoner van Oldenzijl, lid van VDO of betrokkene bij Lutje Brussel,

In de media heb je kunnen lezen dat de gemeente het dorpshuis Lutje Brussel zou willen verkopen. Dat raakt ons erg. Daarom willen we zo snel mogelijk een vergadering waarin we dit kunnen bespreken. Vanwege Corona kan dat niet in het dorpshuis, maar kunnen we met maximaal 30 personen samenkomen in de schuur van Johannes Schollema en Inge Masolijn, Hommesweg 1. Alles is Corona-proof geregeld.

Graag zien we je op vrijdag 11 december aanstaande om acht uur (20:00). Meld je vooral aan (vanwege Corona), liefst één persoon per huishouden.

Het bestuur van VDO.

Agenda:

 1. Opening
 2. Stand van zaken: Het voornemen van de gemeente tot verkoop.
 3. Voorstellen voor plannen en uitgangspunten.
  1. Toelichting voorstel van Ik & Zorg (heb je al)
  2. Het voorstel van het bestuur van VDO (z.o.z.)
  3. Bespreking van deze voorstellen
 4. Acties en vervolg
 5. Rondvraag

 

Datum: Vrijdag 11 december 20:00, bij Johannes en Inge, Hommesweg 1. Eén persoon per huishouden liefst.

Aanmelden bij: Dick Knol (0624614068, info@oldenzijl.nl , Eric Zijp, Gerrit Bodde, Ad Prins (0651783381, info@adprins.nl)

 

Dorpshuis Lutje Brussel is een centrale plek voor alle dorpsbewoners van Oldenzijl. Dit valt te lezen in de dorpsvisie die we gezamenlijk hebben vastgesteld in 2018. Onder het kopje Wat ons Bindt kun je lezen dat het dorpshuis niet alleen voor maar ook van het dorp is:

“Het dorpshuis is een actieve ontmoetingsplaats, georganiseerd door dorpsvereniging VDO. Al is het dorp nog geen 100 inwoners groot, de vereniging speelt het altijd weer klaar om al die activiteiten te organiseren ook vanwege de grote bereidwilligheid van velen om zich in te zetten. Die bereidwilligheid hebben we ook naar elkaar toe: er is altijd wel iemand die een hand toesteekt, of luistert.” (Dorpsvisie Oldenzijl, 2018)

We organiseren daar allerlei activiteiten, met vrijwilligers als inzet:

“Ieder gaat liefst zijn eigen gang, maar komt ook vaak naar het dorpshuis (‘Lutje Brussel’) om elkaar op zaterdagavond te ontmoeten, aan het begin van het jaar een goed nieuwjaar te wensen, voor bijeenkomsten van de biljartclub, de hardrijderijvereniging – die in 2018 90 jaar is geworden -, naar gezamenlijke maaltijden of zo maar op zaterdagmiddag om iets te drinken of te eten, naar barbecues, of voor spelletjes voor kinderen en volwassenen.” (Dorpsvisie Oldenzijl, 2018)

Het dorpshuis is ook van belang voor andere betrokkenen, zoals de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl. Zij maken gebruik van het dorpshuis bij bijeenkomsten in de kerk, zoals trouwceremonies, uitvaarten, culturele bijeenkomsten en tentoonstellingen. Ook dan zetten we ons als vrijwilligers in.

In termen van de nota Dorpshuizen van de gemeente Het Hogeland zijn we een Dorpshuis Plus, met een centrale rol voor Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl.

De vergadering stelt daarom een uitgangspunt vast. Die moet leidraad zijn bij het vaststellen van de dorpenvisie door de gemeente Het Hogeland, de beleidsmatige uitwerking daarvan en bij het eventuele gemeentelijke voornemen om tot een andere financiële of organisatorische grondslag voor het dorpshuis te komen. Het uitgangspunt is:

Het dorpshuis moet behouden blijven als een cruciale publieke voorziening van, door en voor bewoners en betrokkenen.

 

Geplaatst in Algemeen nieuws

Advertenties